Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.

Wydarzenia zakończone zobacz aktualne wydarzenia

Szkolenie online "Google Moja Firma - jak dotrzeć do klientów w okolicy?"

Szkolenie online "Google Moja Firma - jak dotrzeć do klientów w okolicy?"

22 Listopada, 10:00 - 11:15
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Wstęp do Assessment Center"

Szkolenie online "Wstęp do Assessment Center"

18 Listopada, 09:00 - 11:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Eksport na świecie - Chiny, Indie i Azja Południowo-Wschodnia

Eksport na świecie - Chiny, Indie i Azja Południowo-Wschodnia

16 Listopada, 09:00 - 12:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Eksport na świecie - USA

Eksport na świecie - USA

9 Listopada, 09:00 - 12:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Wystąpienia publiczne w życiu zawodowym i prywatnym"

Szkolenie online "Wystąpienia publiczne w życiu zawodowym i prywatnym"

4 Listopada, 10:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Tworzenie atrakcyjnych ofert handlowych"

Szkolenie online "Tworzenie atrakcyjnych ofert handlowych"

3 Listopada, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Eksport na świecie - Rosja

Eksport na świecie - Rosja

2 Listopada, 09:00 - 12:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

2 Listopada - 30 Listopada
Konsultacje online, Dla uczestników

Czy sprawdzisz się jako przedsiębiorca?

Czy sprawdzisz się jako przedsiębiorca?

2 Listopada - 30 Listopada
Badanie online, Dla uczestników

Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

2 Listopada - 30 Listopada
Badanie online, Dla uczestników