Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.

Wydarzenia zakończone zobacz aktualne wydarzenia

Szkolenie online pt. "Instrumenty wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców"

Szkolenie online pt. "Instrumenty wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców"

26 Marca, 10:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Rejestrowanie działalności gospodarczej"

Szkolenie online "Rejestrowanie działalności gospodarczej"

25 Marca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Wystąpienia publiczne w życiu zawodowym i prywatnym"

Szkolenie online "Wystąpienia publiczne w życiu zawodowym i prywatnym"

24 Marca, 10:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Twój pomysł na biznes - opracuj biznesplan!"

Szkolenie online "Twój pomysł na biznes - opracuj biznesplan!"

24 Marca, 10:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online pt. "Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas"

Szkolenie online pt. "Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas"

23 Marca, 10:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Personal branding w generowaniu pomysłu na biznes"

Szkolenie online "Personal branding w generowaniu pomysłu na biznes"

22 Marca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Kanały poszukiwania pracy"

Szkolenie online "Kanały poszukiwania pracy"

19 Marca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Efektywna rozmowa kwalifikacyjna"

Szkolenie online "Efektywna rozmowa kwalifikacyjna"

18 Marca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Tworzenie profesjonalnego listu motywacyjnego"

Szkolenie online "Tworzenie profesjonalnego listu motywacyjnego"

17 Marca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Tworzenie profesjonalnego CV"

Szkolenie online "Tworzenie profesjonalnego CV"

16 Marca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników