BESKIDZKA IZBA GOSPODARCZA

BESKIDZKA IZBA GOSPODARCZA od 1990 roku, aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym regionu, w budowaniu jego wizerunku i kultywowaniu tradycji samorządu gospodarczego. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie jej rozwoju, niezmiennie od 30 lat stanowi punkt wyjścia dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Izbę.


PROMOCJA FIRM CZŁONKOWSKICH
Aktywnie wspieramy firmy członkowskie w nowoczesnych i skutecznych działaniach promocyjnych.

BUDOWANIE WZAJEMNYCH RELACJI BIZNESOWYCH
O naszej sile stanowi liczba naszych Członków, którzy aktywnie angażują się w działalność i rozwój naszej organizacji samorządu gospodarczego

LOBBING GOSPODARCZY
Dzięki współpracy z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych oraz szerokim gronem organizacji otoczenia biznesu oferujemy naszym firmom członkowskim pomoc w nawiązaniu kontaktów i współpracy w zakresie realizacji inicjatyw oddolnych.

SPOTKANIA INFORMACYJNE/KONGRESY/SEMINARIA/WEBINARY
Organizujemy szereg wydarzeń dla przedsiębiorców, m.in. z przedstawicielami władz lokalnych czy powszechnie uznanymi specjalistami zajmującymi się wspieraniem przedsiębiorczości.

DZIAŁALNOŚĆ PROINNOWACYJNA
Wspieramy współpracę pomiędzy sferą naukowo-badawczą a biznesem, wspieramy transfer technologii i pokazujemy najnowocześniejsze rozwiązania dla biznesu.

DZIAŁALNOŚĆ PROEKSPORTOWA / LEGALIZACJA DOKUMENTÓW
W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, wykonujemy usługę legalizacji dokumentów handlowych.

PRESTIŻ
Decydując się na wstąpienie w poczet członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej, firma staje się częścią największej społeczności gospodarczej na Podbeskidziu, nieprzerwanie kształtującej, począwszy od 1990 roku gospodarczy wizerunek regionu.

AKTYWNIE WSPIERAMY BIZNES NA PODBESKIDZIU!