Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.
Testy kompetencji zawodowych

Testy kompetencji zawodowych

3 Stycznia - 31 Stycznia
Testy online, Dla uczestników

Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

3 Stycznia - 31 Stycznia
Konsultacje online, Dla uczestników

Czy sprawdzisz się jako przedsiębiorca?

Czy sprawdzisz się jako przedsiębiorca?

3 Stycznia - 31 Stycznia
Badanie online, Dla uczestników

Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

3 Stycznia - 31 Stycznia
Badanie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Umowy na roboty budowlane w świetle nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych"

Szkolenie online "Umowy na roboty budowlane w świetle nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych"

Jutro, 10:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Thinking Tools - Storytelling Canvas

Thinking Tools - Storytelling Canvas

Poniedziałek, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Wsparcie na rozwój przedsiębiorstw

Wsparcie na rozwój przedsiębiorstw

Wtorek, 09:00 - 11:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Uprawnienia i obowiązki pracodawców wobec osób niepełnosprawnych 2022

Uprawnienia i obowiązki pracodawców wobec osób niepełnosprawnych 2022

17 Lutego, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora