Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

Stowarzyszenie Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK jest organizacją non profit, której głównym celem jest wspieranie rozwoju trenerów, konsultantów i coachów. W ten sposób organizacja oddziałuje zarówno na podwyższenie poziomu zarządzania w organizacjach, jak też na szerzenie idei ustawicznego kształcenia osób dorosłych.

Organizacja zrzesza trenerów, konsultantów i coachów. MATRIK jest organizacją, która pierwsza w Polsce uruchomiała Szkołę Trenerów Zarządzania w 1999 roku i nieprzerwanie prowadzi Szkołę oraz Kursy Trenerów Zarządzania według autorskich programów.

Stowarzyszenie prowadzi proces certyfikacji - Międzynarodowy Certyfikat Trenerów Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju, potwierdzający kompetencje w sześciu obszarach odzwierciedlających podstawowe aspekty pracy trenera.

W Stowarzyszeniu organizujemy comiesięczne spotkania rozwojowe w ramach prowadzonych Regionalnych Klubów Trenerów Zarządzania MATRIK w trzynastu miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie, Lublinie, Toruniu, Szczecinie, Kielcach i Bielsku-Białej.

Stowarzyszenie MATRIK jest otwarte dla wszystkich, którzy są zainteresowani ciągłym rozwojem osobistym i zawodowym. "Nasze działania mają na celu doskonalenie kompetencji trenerskich u osób profesjonalnie pracujących z innymi ludźmi i dla polskich przedsiębiorstw."

MATRIK promuje nowoczesne metody zarządzania, jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń.

Organizacja była jednym z autorów standaryzacji i profesjonalizacji zawodu trenera w Polsce (oficjalnie trener nie jest nadal uznawany za zawód). Korzenie tego sięgają współpracy z Thames Valley University w Wielkiej Brytanii, która to uczelnia wsparła nasze Stowarzyszenie w wykształceniu pierwszej grupy profesjonalnych trenerów zarządzania, którzy następnie z wykorzystaniem metody kaskadowej wykształcili kolejne gremia trenerów w Polsce. Pomysłodawczynią tej idei była sama Margaret Thatcher, która uznała, że aby wpłynąć na poprawę zarządzania w rodzącej się gospodarce wolnorynkowej w Polsce efektywniej będzie przeszkolić trenerów zarządzania niż samych menedżerów.

Dwa główne nurty działalności organizacji stanowi:

1) nauczanie trenerów zarządzania oraz ich certyfikacja,
2) rozwijanie kompetencji osób dorosłych zgodnie z ideą life long learning - w odniesieniu do misji organizacji Klub Trenerów jest platformą wymiany wiedzy, informacji i rozwoju członków i sympatyków

Ideą organizacji jest dostarczanie wysokiej jakości szkoleń dla osób dorosłych, gdyż w ten sposób przyczynia się ona do budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, co jest zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej. MATRIK stara się dopasować nauczanie nieformalne do potrzeb rynku i społeczeństwa.

Wszystkie projekty finansowane ze środków zewnętrznych zostały pomyślnie zrealizowane, a zaplanowane rezultaty zostały osiągnięte. Ponadto dbamy o zapewnienie kontynuacji wsparcia oraz wykorzystanie wartości dodanej.