Równe traktowanie pracowników tymczasowych

22 Kwietnia 2021, 10:00-14:30 (Czwartek)

Online,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bezpłatne (tylko dla członków SAZ)
Wyprzedane bezpłatny Brak wolnych miejsc
  Firmy Partnerskie
Wyprzedane 418,20 zł Wyprzedane
  Firmy Zewnętrzne
Wyprzedane 479,70 zł Wyprzedane

Serdecznie zapraszamy na webinar organizowany przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia:  RÓWNE TRAKTOWANIE PRACOWNIKÓW TYMCZASWOWYCH. Wydarzenie skierowany jest do pracodawców: Agencji Pracy Tymczasowej _Pracodawców Użytkowników oraz osób zarządzających.

WAŻNY TEMAT: Równe traktowanie pracowników tymczasowych

Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie może być traktowany mniej korzystnie niż inni pracownicy zatrudnieni na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. Co w praktyce oznacza zasada równego traktowania w zakresie warunków pracy i płacy. Czym różni się zatem praca pracownika tymczasowego od innych zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika? Czy pracownikowi tymczasowemu przysługują roszczenia z tytułu naruszenia zasady nierównego traktowania lub dyskryminacji?

  • równe traktowanie, a dyskryminacja
  • przepisy płacowe u pracodawcy użytkownika
  • istota obowiązku równego traktowanie pracowników tymczasowych
  • sankcję za dyskryminację lub nierówne traktowanie pracowników tymczasowych

To tylko wybrane problemy związane z praktycznymi aspektami zatrudniania pracowników tymczasowych, które będą przedmiotem szkolenia.

Szkolenie poprowadzi dr hab. Monika Gładoch, Prof. UKSW

Uwaga zakup biletu uprawnia do skorzystania z webinarium dwóch osób.

Zobacz również:

szkolenia