Równe traktowanie pracowników tymczasowych

22 Kwietnia 2021, 10:00-14:30 (Czwartek)

Online,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Program

PROGRAM:

"RÓWNE TRAKTOWANIE PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH"

  • równe traktowanie, a dyskryminacja
  • przepisy płacowe u pracodawcy użytkownika
  • istota obowiązku równego traktowanie pracowników tymczasowych
  • sankcję za dyskryminację lub nierówne traktowanie pracowników tymczasowych

Prowadząca: dr hab. Monika Gładoch, Prof. UKSW

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2001 r. radca prawny, prof. UKSW dr hab. nauk prawnych (tytuł monografii: Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy). Kierownik Katedry Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Fundacji Batorego, odbyła staż naukowy na uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Praktykowała w niemieckiej kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie pracy. W latach 2016-2018 była wiceprzewodniczącą Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Skutecznie reprezentowała pracodawców przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Uczestniczyła w szkoleniach i seminariach zorganizowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy. Jest mediatorem w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi (m.in. w PLL "LOT" w 2018 r.). Monika Gładoch w rankingu "Gazety Prawnej" została uznana za jednego z pięćdziesięciu najbardziej wpływowych prawników w Polsce w 2012 r., 2013 r., 2016 r. i 2018 r. Otrzymała nagrodę "Złotego Paragrafu" (dziennika "Gazeta Prawna") w kategorii najlepszy radca prawny 2018 roku.