To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Zasady prywatności

Rejestrując się na to wydarzenie, a szczególnie przesyłając przez nie swoje dane, wyrażasz zgodę na zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych z powodów podanych poniżej.

Jesteśmy spółką pod firmą DataArt Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław ("DataArt"). DataArt jest członkiem międzynarodowej grupy niezależnych przedsiębiorców w rozumieniu pkt 37 preambuły RODO ("Grupa DataArt"). Wszystkie spółki oraz inni członkowie Grupy DataArt są zobowiązani do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych w ścisłej zgodności z wewnętrzną polityką i procedurami kontrolnymi Grupy DataArt w celu zapewnienia, że dane te nie zostaną utracone, przypadkowo zniszczone, niewłaściwie wykorzystane lub ujawnione oraz, że nie będą udostępniane poza przypadkiem ich właściwego wykorzystania przez naszych pracowników. DataArt jest administratorem danych, z którym możliwy jest kontakt drogą e-mailową: privacy@dataart.com.

CHCIELIBYŚMY UŻYĆ TWOICH NASTĘPUJĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH:

  • Imię i nazwisko;
  • Dane kontaktowe (firma, email, telefon, stanowisko pracy);
  • Dane zawodowe, w tym między innymi szczegóły dotyczące kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia.

DataArt może gromadzić powyższe informacje pochodzące z Twoich formularzy. Twoje dane będą przechowywane w naszym systemie HR/zasobów ludzkich oraz na naszych platformach informatycznych, takich jak Exchange serwer.

DLACZEGO CHCEMY KORZYSTAĆ Z TWOICH DANYCH?

Chcielibyśmy wykorzystać Twoje dane do celów rekrutacyjnych: od czasu do czasu zadzwonić do Ciebie lub wyśłać e-maile z naszymi ofertami pracy. Dodatkowo, zgodnie z Twoją zgodą, wykorzystać Twoje dane, aby przesłać Ci informacje o naszych usługach, aktualnościach, wydarzeniach itp.

CO ZROBIMY Z TWOIMI DANYMI?

Twoje dane będą udostępniane wewnętrznie dla celów rekrutacji. Obieg ten dotyczy pracowników HR oraz zespołu rekrutacyjnego, jeśli dostęp do danych jest im niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań. W trakcie wykorzystywania Twoich danych osobowych, możemy przekazywać je każdemu członkowi Grupy DataArt, gdy uznamy to za konieczne.

Okres, w czasie którego Twoje dane będą przechowywane jest określony w polityce prywatności firmy.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

Możesz wycofać zgodę, której udzielasz w niniejszym formularzu, w każdym czasie. Możesz to zrobić poprzez przesłanie prośby o wycofanie zgody na adres: privacy@dataart.com.

TWOJE PRAWA

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz:

  • uzyskać na żądanie kopię swoich danych;
  • wymagać od DataArt zmiany nieprawidłowych lub niekompletnych danych;
  • wymagać od DataArt usunięcia lub zakończenia przetwarzania Twoich danych;
  • sprzeciwić się przetwarzaniu danych w przypadku, gdy DataArt opiera się na swoich uzasadnionych interesach jako podstawie prawnej ich przetwarzania.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@dataart.com. Jeśli uważasz, że DataArt nie przestrzega Twoich praw do ochrony danych osobowych, możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OŚWIADCZENIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Przedmiot

Zdjęcia osoby fotografowanej

Przeznaczenie

Publikacja na stronach internetowych DataArt, Facebook, Instagram, Evenea, Meetup, Crossweb w celach marketingowych.

Oświadczenie

Niżej podpisana osoba oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć ze swoim wizerunkiem do celów opisanych powyżej. Wykorzystanie zdjęć do celów innych niż opisane powyżej lub do celów marketingowych poprzez przekazywanie zdjęć stronom trzecim jest zabronione.