I Łódzki Kongres Świętej Faustyny

4 Października 2018, 08:00 (Czwartek) - 5 Października 2018, 21:00 (Piątek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Formuła kongresu

Podczas Kongresu odbędą się cztery panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości. W ramach panelu przewidziane jest krótkie wystąpienie każdego z prelegentów oraz debata. Planowane jest także włączenie do debaty uczestników Kongresu, poprzez zadawanie pytań prelegentom i krótkie wypowiedzi. Nad całością przebiegu panelu będzie czuwał moderator.


Tematy paneli

  1. Dokąd cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz? [Dz. 9] Łódź - miasto wybrane przez Boga - "Ziemia Obiecana".
  2. W siódmym roku życia usłyszałam pierwszy raz głos Boży w duszy (…) ale nie zawsze byłam posłuszna głosowi łaski. [Dz. 7] Rozeznanie, spowiednictwo, kierownictwo duchowe.
  3. Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego. [Dz. 300] Miłosierdzie w posłudze sakramentalnej, miłosierdzie a sprawiedliwość.
  4. Żądam od Ciebie uczynków miłosierdzia (…). Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa. [Dz. 472] Od MIŁOSIERDZIA do miłosierdzia.


Wydarzenia dodatkowe

  • spacer śladami św. Faustyny w Łodzi: dom przy ul. Krośnieńskiej, park Wenecja, 
  • spektakl o św. Faustynie,
  • koncert zespołu Lumen,
  • uroczystości odpustowe ku czci św. Faustyny Patronki Łodzi: Msza św., procesja z relikwiami do Katedry,
  • uroczyste nadanie paliusza ks. Arcybiskupowi Grzegorzowi Rysiowi Metropolicie Łódzkiemu.