7th EUROPEAN FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE ŁÓDŹ 2017

22 Września 2017, 08:30 (Piątek) - 24 Września 2017, 20:30 (Niedziela)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin zawodów (PL)

REGULAMIN ZAWODÓW FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE

1. Cel organizacji zawodów Firefighter Combat Challenge:
a) Podniesienie sprawności fizycznej funkcjonariuszy PSP, OSP, JOP.
b) Mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.
c) Popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, oraz propagowanie zawodu strażaka.

2. Organizator / bezpieczeństwo:
a) Organizatorem zawodów Firefighter Combat Challenge Pabianice jest: Fundacja FCC-POLAND z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Grobelnej 7/104.
b)Prawo do startu w zawodach mają osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach (aktualne badania lekarskie PSP,OSP), oraz ukończone 18 lat.
c) Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu (ostatecznie w biurze zawodów podczas weryfikacji). Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej. Wykonanie zabiegów medycznych, oraz transport w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu lub paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku i odniesienia obrażeń ciała. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w zawodach. Zawodnik startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje sędziego głównego, oraz personelu medycznego, dotyczące kontynuowania startu w zawodach, są ostateczne i nieodwołalne.

OŚWIADCZENIE (obowiązkowe dla wszystkich): https://fccpabianice.evenea.pl/strona/?ESID=4760

3. Postanowienia ogólne:

1. STARTY INDYWIDUALNE
- Do finału Mistrzostw Europy-starty indywidualne, kwalifikują się zawodnicy na podstawie wyników uzyskanych w kwalifikacjach 22.09.2017 r.

- W pierwszej kolejności kwalifikuje się po 5 zawodników z najlepszymi czasami z poszczególnych kategorii wiekowych w startach indywidualnych tj:


 • M-18 
 • M-40 
 • M-45 
 • M-50
- Jeśli w danej kategorii wiekowej będzie mniej niż 5 zawodników kategoria zostanie włączona do kategorii bezpośrednio młodszej
- Stawkę uzupełniamy najlepszymi zawodnikami ze zgłoszonych krajów, tak aby z każdego kraju brało udział minimum 3 reprezentantów, obowiązkiem jest start w kwalifikacjach.

- Do finału 7 European Firefighter Combat Challenge Łódź-2017 zakwalifikowanych zostanie 8 kobiet z najlepszymi czasami.
- Następnie lista finału zostanie uzupełniona do liczby 120 zawodników kolejnymi zawodnikami wg uzyskanych czasów w kategorii OPEN.
- Do finału 7 European Firefighter Combat Challenge Łódź-2017 zakwalifikowani zostaną również zawodnicy z poza Europy, będą klasyfikowani, oraz otrzymają należne trofea i nagrody z wyjątkiem, tytułu:

 •  Mistrza Europy OPEN 
 • I Wicemistrza Europy OPEN 
 • II Wicemistrza Europy OPEN 

Tytuły te otrzymają najlepsi zawodnicy z Europy.

- W finałach 7 European Firefighter Combat Challenge Łódź-2017 na podobnych zasadach w kategorii kobiet wyłoniona zostanie: Mistrzyni Europy I Wicemistrzyni Europy II Wicemistrzyni Europy 

2. TANDEMY

Do startu w Tandemach podczas 7 European Firefighter Combat Challenge Łódź-2017, zaplanowanych na 3 dzień zawodów, dopuszczeni będą zawodnicy którzy zarejestrowali się jako TANDEM, oraz wystartowali w eliminacjach w kat indywidualnej. Do rywalizacji w Tandemach podczas 7 Europaen Firefighter Combat Challenge Łódź-2017 dopuszczone zostaną również Tandemy z poza Europy, lub mieszane, będą klasyfikowane, oraz otrzymają należne trofea i nagrody z wyjątkiem, tytułu: 

 • Mistrza Europy Tandem OPEN - drużyna 100% europejska 
 • I Wicemistrza Europy Tandem OPEN - drużyna 100% europejska 
 • II Wicemistrza Europy Tandem OPEN - drużyna 100% europejska 

Kategorie Tandemów:

 • Tandem OPEN
 • Tandem M 18Tandem 
 • M 40Tandem K bez podziału na kat. wiekowe
 • Tandem Mix bez podziału na kat. wiekowe

3. SZTAFETY

Do finału SZTAFET podczas 7 European Firefighter Combat Challenge Łódź-2017 kwalifikuje się 16 sztafet na podstawie wyników uzyskanych w kwalifikacjach, w których składach jest 100% zawodników z Europy. Więc jeśli w biegach eliminacyjnych w ramach 16 sztafet które zakwalifikowały się do fazy pucharowej jest sztafeta z zawodnikami z poza Europy nawet jeśli wygra kwalifikacje to nie bierze udziału w finałach ME, wówczas aby w fazie pucharowej było 16 sztafet dobierana będzie kolejna sztafeta z europejskim składem. Wszyscy zawodnicy danej sztafety startujący zarówno w eliminacjach jak i w finale zobowiązani są do startów w eliminacjach indywidualnych. Zmiany personalne w sztafecie ze względów na kontuzje, choroby, są nie dozwolone. W finałach startuje taki sam skład jak w eliminacjach. Z uwagi na kontuzje itp. sztafeta może zmniejszyć skład do min 3 zawodników.
Finałowa drabinka w rywalizacji SZTAFET układana jest na zasadzie : 1-16; 2-15; 3-14; 4-13; 5-12; 6-11; 7-10; 8-9. Po startach półfinałowych odbędzie się rywalizacja o miejsce 7, następnie o miejsce 5, następnie o miejsce 3, następnie o miejsce 1. O miejsce 7 rywalizować będą sztafety przegrane w ćwierćfinałach z dwoma najsłabszymi czasami, natomiast o miejsce 5 sztafety przegrane w ćwierćfinałach z dwoma najlepszymi czasami. Sztafeta słabsza zawsze biegnie na torze niebieskim. O miejsce 3 i o miejsce 1 rywalizować będą sztafety wg systemu pucharowego, nie na podstawie uzyskanych czasów. Tory w startach finałowych będą losowane.


4. START "ELITA

Po ostatnich startach sztafet, nastąpi ok. 30 min przerwa, po przerwie odbędzie się start "ELITY" czyli rywalizacja najlepszych 30 zawodników 7 European Firefighter Combat Challenge Łódź-2017. Zawodnicy rywalizować będą o nagrody finansowe. Wystartuje 26 najlepszych mężczyzn oraz 4 najlepsze kobiety. Start kat. ELITA jest startem dodatkowym, nie wyłaniającym najlepszego zawodnika w Europie. Start w kat. ELITA jest dobrowolny. Jeśli którykolwiek zawodnik/zawodniczka nie wyrazi chęci startu, zawodnicy będą dobierani z pozostałej grupy wg uzyskanych czasów z finałów 7 Europaen Firefighter Combat Challenge Łódź-2017. O wygranej w kat. ELITA decyduje uzyskany czas. Wygrywa zawodnik z najlepszym uzyskanym czasem. Do startu w kat. ELITA zakwalifikowani zostaną również zawodnicy z poza Europy, będą klasyfikowani razem z zawodnikami z Europy, oraz otrzymają wywalczone nagrody finansowe. Start odbywa się na zasadach i wg regulaminu startów indywidualnych. Zasada startów w tej grupie wygląda następująco wg uzyskanych czasów:

 • 1 para - K, 4-3
 • 2 para - K, 2-1
 • 3 para - M, 26-25
 • 4 para - M, 24-23
 • 5 para - M, 22-21
 • 6 para - M, 20-19
 • 7 para - M, 18-17
 • 8 para - M, 16-15
 • 9 para - M, 14-13
 • 10 para - M, 12-11
 • 11 para - M, 10-9
 • 12 para - M, 8-7
 • 13 para - M, 6-5
 • 14 para - M, 4-3
 • 15 para - M, 2-1
UWAGA organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian lub korekt regulaminu 7 Europaen Firefighter Combat Challenge Łódź-2017, o wszystkich ewentualnych zmianach informować będzie my na bieżąco na stronie www.fcc-poland.pl, oraz na fb FCC-LODZOgólny Regulamin Zawodów: znajduje się tutaj: Ogólny regulamin zawodów FCC