To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Program i opisy warsztatów

Pobierz program w pdf: -> Program


"Od problemu do narzędzia, czyli jak zaplanować i przeprowadzić STEAMowe zajęcia i miniprojekty"

Dla kogo jest ten warsztat: Podczas warsztatu porozmawiamy o problemach, które można w sposób kreatywny i interdyscyplinarny rozwiązywać z dziećmi, realizując przy tym podstawę programową. Wspólnie zaprojektujemy miniprojekt, uwzględniając jego planowanie, sposoby realizacji i narzędzia, które są możliwe do zastosowania podczas szkolnych zajęć. Prowadząca: Wiesława Mitulska,

"Przekrocz granice muzyką"

Dla kogo jest warsztat: zapraszamy nauczycielki i nauczycieli każdego etapu edukacyjnego, a także osoby pracujące w świetlicach, bibliotekach i w edukacji domowej.

Czego się dowiesz / co zyskasz?: Dowiemy się co to jest idea STEAM, jak ją wykorzystać podczas zajęć szkolnych, jak budować transgraniczne zadania problemowe wykorzystujące działania muzyczne i dźwiękowe, jak tworzyć wewnętrzną sieć współpracy, zapoznamy się z atrakcyjnymi i łatwo dostępnymi cyfrowymi narzędziami, odkryjemy na nowo sferę audio i jej znaczenie w edukacji. Prowadzący: Mateusz Ryczek

"Cyfrozagadki STEAM-owe" - Narzędzia cyfrowe pozwalające aktywizować uczniów w procesie dydaktycznym"

Dla kogo jest warsztat: zapraszamy nauczycieli i nauczycielki różnych etapów edukacyjnych, trenerów i trenerki, edukatorów i edukatorki.

Uczestnicy warsztatu nabędą umiejętności wykorzystywania pokoi zagadek w nauczaniu międzyprzedmiotowym. Nauczą się jak weryfikować treści znajdujących się w Internecie, poznają zasady tworzenia kodów QR, skracania adresów internetowych, i ich wykorzystywania w edukacji, nauczą się jak wyszukiwać informacje przy pomocy obrazu i jak tłumaczyć tekst z innych języków wykorzystując aparat cyfrowy. Wszystkie zadania realizowane w trakcie spotkania będą miały charakter miedzyprzedmiotowy a rozwiązywanie ich będzie możliwe na smartfonach uczestników. Dzięki temu nauczą się jak wykorzystywać smartfon w edukacji di umiejscowić proces edukacyjny. Prowadzący Marcin Mechla, Grzegorz Foltak, Konrad Mleczko

"Wprowadź STEAM i druk 3D do swojej klasy"

Dla kogo jest warsztat: zapraszamy nauczycielki i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, edukatorki i edukatorów.

Czego się dowiesz / co zyskasz?: Poznasz proces design thinkingu oraz jak wykorzystać STEAM do rozwiązywania interdyscyplinarnych zadań problemowych na lekcji wykorzystując do tego proste narzędzia do modelowania 3D i druk 3D. Ponadto warsztat będzie dobrą okazją do rozwijania kompetencji cyfrowych, wymiany pomysłów, doświadczeń oraz poszukiwaniem ciekawych rozwiązań. Prowadzący: Karol Chorogiewski

"Projektowanie inteligentnego transportu w zrównoważonym mieście - z wykorzystaniem "mTiny" i "ElGo zestaw podstawowy".

Dla kogo jest warsztat: zapraszamy nauczycieli i nauczycielki szkół podstawowych i ponadpodstawowych, edukatorki i edukatorów.

Czego się dowiesz / co zyskasz?: Uczestnicy będą rozwijali umiejętności algorytmicznego, analitycznego i logicznego myślenia, a także eksperymentalnej modyfikacji rozwiązań. Warsztaty umożliwiają uczestnikom przyswojenie podstawowych zasad działania układów elektronicznych za pośrednictwem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prowadząca: Anna Dąbrowska-Wosiak,