HR GÓRĄ!!!!! czyli partnerstwo w biznesie

15 Listopada 2019, 12:00-15:00 (Piątek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Obowiązek informacyjny dla uczestników szkoleń organizowanych przez WEM consulting

W tym przypadku najlepiej spełnić obowiązek w momencie zapisania się przez osobę na dane szkolenie - wtedy wręczamy takiej osobie kopię tego obowiązku. Jeżeli zapisują się przez jakiś formularz w Internecie, obowiązek można umieścić w tym formularzu. Gdy podajemy e-mail do zapisów - obowiązek umieszczamy w miejscu gdzie podany jest ten e-mail.

1.Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest WEM consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (dalej: WEM consulting), adres: ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000722290, nr NIP 9562333094, nr REGON 369648471, kapitał zakładowy: 5.000 zł. Możesz skontaktować się z administratorem, wysyłając wiadomość na adres: biuro@wemconsulting.pl.

2.Twoje dane osobowe, przetwarzane są w zawarcia i realizacji umowy dotyczącej Twojego uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez WEM consulting. Zapisując się na szkolenie, zawierasz umowę pomiędzy Tobą a WEM consulting. Podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), który wskazuje na możliwość przetwarzania danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy pomiędzy stronami.

3.W niektórych sytuacjach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe także w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4.Przetwarzane przez WEM consulting o dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu na rzecz WEM consulting usługi księgowe, usługi hostingu poczty elektronicznej oraz usługi informatyczne i serwerowe, a także usługi związane ze sprzedażą biletów na wydarzenia organizowane przez WEM consulting.

5.WEM consulting będzie przetwarzało Twoje dane osobowe do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą pomiędzy Tobą a WEM consulting umową, w tym roszczeń podatkowych.

6.Masz prawo do dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

7.Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z WEM consulting.

8.W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.