PRAKTYCZNY KURS Z METODY LEGO-LOGOS

8 Września 2019, 11:00-17:00 (Niedziela)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin uczestnictwa w warsztacie

REGULAMIN

§ 1 Organizator szkoleń

1.Szkolenia z metody Lego Logos organizują: Dom Słów, Fundacja Karuzela Aktywności, Międzynarodowe Szkoły Paderewski, WFiS UMCS, zwani w dalszym ciągu regulaminu Organizatorami

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
- wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.dzienfilozofii.pl
- dokonanie opłaty za uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z postanowieniami dalszej części regulaminu,
2. Organizatorzy skontaktują się z Zamawiającym w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

§ 3 Rezygnacja z uczestnictwa

1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu powyżej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator zwraca pełną wpłatę, po potrąceniu opłaty prowizyjnej strony www.evenea.pl. Zwroty będą dokonane 14 dni po zakończeniu szkolenia.
2. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić Organizatorom w formie pisemnej listem elektronicznym na adres warsztaty@dzienfilozofii.pl Rezygnacje składane w innej formie i terminie nie zostaną uwzględnione.
4. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

§ 4 Zmiana terminów szkoleń

1. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia ze względów losowych. Informacje o zmianach w terminie przesłana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
2. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatorów, wpłata zostaje zwrócona w całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.

§ 5 Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności

1. Na 7 dni przed szkoleniem Organizatorzy prześlą Zamawiającemu informację potwierdzającą termin szkolenia.
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie uczestnictwa w wysokości 45 zł pod następującym adresem: https://evenea.pl/event/lego-logos/
3. Opłata obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie dyplomu/ zaświadczenia. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia.

§ 6 Dane osobowe i zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na:

-przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych przez Organizatorów. Jest także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.

- publikację wizerunku Zgłaszającego utrwalonego podczas szkolenia z metody Lego-Logos w Lublinie dnia 08.09.2019 przez Organizatorów, w celu promocji działań Organizatorów na stronach: www.dzienfilozofii.pl, www.teatrnn.pl/domslow , www.wfis.umcs.pl, www.fundacjakaruzela.org.pl