Polsko-Amerykański Most Innowacji

18 Listopada 2016, 14:00 (Piątek) - 19 Listopada 2016, 16:00 (Sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

KRYSTYNA MALIŃSKA

Naukowiec i wykładowca akademicki, od wielu lat związana z Wydziałem Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Technologia żywności), Uniwersytetu Śląskiego (Business English), Uniwersytetu Warszawskiego (Studium Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej). Stypendystka, m.in. Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, USDA Borlaug Fellowship Program oraz Programu MNiSW Top 500 Innovators: Science, Management, Commercialization. Zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie inżynierii i ochrony środowiska (biogospodarka, gospodarka cyrkulacyjna, ekoinnowacje, kompostowanie, wermikompostowanie, nawozy) oraz problematyką związaną z zarządzaniem projektami badawczymi, ochroną własności intelektualnej, komercjalizacją wyników badań naukowych oraz nowoczesnymi technologiami w dydaktyce i komunikacją naukową. Aktywnie działa na rzecz społeczności akademickiej oraz współpracy nauki z gospodarką, m.in. w ramach inicjatyw Stowarzyszenia Top 500 Innovators (pełni funkcję wiceprezesa), konsultacji dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej.