Polsko-Amerykański Most Innowacji

18 Listopada 2016, 14:00 (Piątek) - 19 Listopada 2016, 16:00 (Sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Klaudia Szklarczyk-Smolana

Psycholog, doktor nauk medycznych, entuzjastka popularyzacji nauki, przedsiębiorczości akademickiej oraz genomiki obliczeniowej. Zajmuje się promocją i rozwojem biznesu w intelliseq sp. z o.o., innowacyjnym przedsiębiorstwie bioinformatycznym. Firma powstała w 2014 roku na bazie pomysłu wdrożenia i udostępniania w postaci usług najnowszych osiągnięć z dziedziny genetyki. Intelliseq wspiera badania naukowe oraz diagnostykę genetyczną poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla wysokoprzepustowej analizy sekwencji kodu DNA. Kierunkiem rozwoju intelliseq są nowoczesne metody diagnostyki medycznej, opierającej się na odczytach pełnej sekwencji genomu człowieka. Firma tworzy i rozwija algorytmy oraz narzędzia informatyczne służące do identyfikacji i interpretacji wariantów genetycznych o znaczeniu klinicznym. W roku 2015 intelliseq jako jedyna firma bioinformatyczna z Europy Wschodniej znalazła się w finale międzynarodowego konkursu z zakresu diagnostyki chorób rzadkich "Clarity Undiagnozed", organizowanego przez szpital Boston Childrens. Ważnym punktem rozwoju intelliseq jest udział w projektach badawczo-rozwojowych. W ramach projektu "GeneTraps - system analizy wyników sekwencjonowania genomu dedykowany dla medycyny precyzyjnej" dofinansowanego w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Szybka ścieżka" zespół tworzy informatyczną platformę analiz genomowych. Nowym kierunkiem rozwoju intelliseq jest oprogramowanie dedykowane dla genomiki konsumenckiej oraz medycyny precyzyjnej. Firma rozpoczęła działania mające na celu wprowadzenie na rynek USA aplikacji mobilnych.