To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunki uczestnictwa:

  • Zgłoszona osoba może uczestniczyć w Warsztatach, po dokonaniu opłaty najpóźniej do dnia 17.06.2019 do godz. 17.00 na wskazane konto poprzez platformę Evenea. Zakup biletu przez platformę jest jednoznaczny ze zgłoszeniem udziału w Warsztatach.
  • Jeśli po dokonaniu rezerwacji miejsca opłata nie zostanie uiszczona w ciągu siedmiu dni, dana rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku gdy rezerwacja dokonywana jest w ostatnich dniach przed warsztatami zob. poniżej.
  • W przypadku, gdy zgłoszenie następuje na mniej niż 3 dni robocze przed warsztatami, należy opłacić jak najszybciej udział oraz przesłać do Organizatora potwierdzenie przelewu na adres e-mail: heuristica@heuristica.pl
  • Organizator: HEURISTICA, zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów np. z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób. W takim przypadku Organizator poinformuje zgłoszonych Uczestników o odwołaniu warsztatów najpóźniej 3 dni robocze przed ich planowaną datą oraz dokona zwrotu kwot wpłaconych przez Uczestników na wskazane konta.
  • REZYGNACJA: W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w warsztatach do trzech dni przed warsztatami Organizator pobierze 50% opłaty za dotychczasowe usługi przygotowawcze; a w przypadku rezygnacji w ostatnich trzech dniach Organizator pobierze od Uczestnika pełną opłatę za dotychczasowe usługi przygotowawcze do warsztatów.
  • POLITYKA PRYWATNOŚCI: w celu kontaktu i przesłania Uczestnikom szczegółowych informacji o warsztatach Organizator przetwarzać będzie podane dane ze zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach. zob. szczegóły polityki prywatności Organizatora.