Techstars Startup Weekend Krakow AI 24-26 May 2024

24 Maja 2024, 17:00 (Piątek) - 26 Maja 2024, 19:00 (Niedziela)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Extra batch if late-bird tickets, get 40-50% more discount from our linkedin page or our partners.

Welcome package
Coffee breaks + Free meals
Certificate of participation
Participant ''limited seats'' (get 40-50% discount)

Extra batch if late-bird tickets, get 40-50% more discount from our linkedin page or our partners.

Welcome package
Coffee breaks + Free meals
Certificate of participation

już niedostępne 123,00 zł -
**Please mention full names of your team members in note below
Welcome package
Coffee breaks + Free meals
Certificate of participation
Team Ticket (45% discount )

**Please mention full names of your team members in note below
Welcome package
Coffee breaks + Free meals
Certificate of participation

już niedostępne 81,18 zł -
  Networking - Pitches 26-05-2024 ( (Sunday only 16:30 - Limited seats)
już niedostępne 88,56 zł -

Learn how to think, work, and build like a startup in 54 exciting hours. Techstars Startup Weekend is an exciting and immersive foray into the world of startups. Over an action-packed three days, you'll meet the very best mentors, investors, co-founders and sponsors to show you how to get more done faster -- and, maybe even start that Business.

Place and date: The Techstars Startup Weekend Krakow will be held at Krakow Technology Park on May 24-26. (The event will be in ENGLISH, however majority of our mentors are polish speakers)

How it works: This event will gather up to 150 tech founders, programmers, marketing geniuses, and project managers to give birth to new ideas, supported by seasoned founders, investors, and mentors. During 2.5 days, teams must develop a business model as well as a working prototype. The teams best assessed by the jury will be awarded with an array of prizes.

By participating in the event, you guarantee that any ideas you will bring in are new and haven't been developed before the hackathon. As a courtesy to all participants and local startup community, the organizing team wants to ensure the best experience for all attendees using the above-mentioned rule.

For any questions regarding the event, tickets, agenda, etc, please contact the event organizers here : [email protected].

Dowiedz się, jak myśleć, pracować i budować jak startup w ciągu 54 ekscytujących godzin. Techstars Startup Weekend to ekscytująca i wciągająca wycieczka do świata startupów. W ciągu pełnych akcji trzech dni spotkasz najlepszych mentorów, inwestorów, współzałożycieli i sponsorów, którzy pokażą Ci, jak zrobić więcej szybciej - a może nawet założyć firmę.

Miejsce i data: Techstars Startup Weekend Kraków odbędzie się w Krakowskim Parku Technologicznym w dniach 24-26 maja.

Jak to działa: Wydarzenie to zgromadzi do 150 założycieli firm technologicznych, programistów, geniuszy marketingu i kierowników projektów, aby dać początek nowym pomysłom, wspieranym przez doświadczonych założycieli, inwestorów i mentorów. W ciągu 2,5 dnia zespoły muszą opracować model biznesowy oraz działający prototyp. Zespoły, które zostaną najlepiej ocenione przez jury, otrzymają szereg nagród. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z gwarancją, że zgłoszone pomysły są nowe i nie zostały opracowane przed hackathonem. Jako uprzejmość dla wszystkich uczestników i lokalnej społeczności startupowej, zespół organizacyjny chce zapewnić najlepsze wrażenia wszystkim uczestnikom, stosując powyższą zasadę.


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wydarzenia, biletów, agendy itp. prosimy o kontakt z organizatorami wydarzenia tutaj: [email protected].Terms of Participation Agreement:

It is our job to provide you with an incredible networking and learning experience. Our intention is that you meet some amazing people that you might start a company with, learn from mentors and learn from your peers. The event is intended to be a collaborative forum for sharing, learning, building, and having fun. As such, by registering as a participant, you acknowledge that any ideas shared by you or anyone else over the course of the event are contributions to the overall experience and community. If you're very concerned, you can limit your pitch to the rough outline of the idea without giving away key information.

As a member of your startup community, you agree to be inclusive of any and all people and their ideas. You agree to act professionally, treat everyone with respect, and treat the event facilities with proper care. You agree that you are responsible in the event of any accidents or damages that you cause. You also agree to not hold Techstars Startup Weekend, your local volunteer team, or any of the event supporters liable for any loss, damage, injury, or any other unforeseeable incident.
By participating in the event, you grant Techstars permission to capture photos/videos of the event and use them for marketing purposes, so we can continue to offer amazing Techstars Startup Weekends around the world.
By purchasing a ticket to a Techstars Startup Weekend event, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy. If you have questions please reach out to [email protected].

Warunki umowy uczestnictwa:
Naszym zadaniem jest zapewnienie Ci niesamowitego doświadczenia w zakresie nawiązywania kontaktów i nauki. Naszym celem jest poznanie niesamowitych ludzi, z którymi możesz założyć firmę, uczyć się od mentorów i uczyć się od rówieśników. Wydarzenie to ma być wspólnym forum do dzielenia się, uczenia, budowania i dobrej zabawy. W związku z tym, rejestrując się jako uczestnik, potwierdzasz, że wszelkie pomysły udostępniane przez Ciebie lub kogokolwiek innego w trakcie wydarzenia stanowią wkład w ogólne doświadczenie i społeczność. Jeśli jesteś bardzo zaniepokojony, możesz ograniczyć swoją prezentację do ogólnego zarysu pomysłu bez ujawniania kluczowych informacji.
Jako członek społeczności startupowej zgadzasz się na integrację wszystkich osób i ich pomysłów. Zgadzasz się działać profesjonalnie, traktować wszystkich z szacunkiem i traktować obiekty wydarzenia z należytą starannością. Zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie wypadki lub szkody, które spowodujesz. Uczestnik zgadza się również nie pociągać Techstars Startup Weekend, lokalnego zespołu wolontariuszy ani osób wspierających wydarzenie do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, obrażenia lub inne nieprzewidziane zdarzenia.Uczestnicząc w wydarzeniu, udzielasz Techstars zgody na robienie zdjęć/filmów z wydarzenia i wykorzystywanie ich do celów marketingowych, abyśmy mogli nadal oferować niesamowite Techstars Startup Weekends na całym świecie.

Uczestnicząc w wydarzeniu, użytkownik udziela Techstars zgody na robienie zdjęć/filmów z wydarzenia i wykorzystywanie ich do celów marketingowych, abyśmy mogli nadal oferować niesamowite Techstars Startup Weekends na całym świecie.Kupując bilet na wydarzenie Techstars Startup Weekend, wyrażasz zgodę na nasze Warunki użytkowania i Politykę prywatności. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem [email protected].


Refund policy: We can refund tickets no later than May 21st.


CIRTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | NIP 9452277532 | REGON 526100585 | ul. Szlak 77/222 31-153 KRAKOW

Zobacz również:

szkolenia Inkubator Przedsiębiorczości Lean startup Przedsiębiorcy Startup wydarzenia Kraków