Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.

Wydarzenia zakończone zobacz aktualne wydarzenia

Szkolenie online "Tworzenie profesjonalnego listu motywacyjnego"

Szkolenie online "Tworzenie profesjonalnego listu motywacyjnego"

17 Marca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Tworzenie profesjonalnego CV"

Szkolenie online "Tworzenie profesjonalnego CV"

16 Marca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Zarządzanie karierą"

Szkolenie online "Zarządzanie karierą"

15 Marca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Tarcza antykryzysowa 8.0 - najważniejsze regulacje prawne"

Szkolenie online "Tarcza antykryzysowa 8.0 - najważniejsze regulacje prawne"

10 Marca, 12:00 - 14:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Wystąpienia publiczne w życiu zawodowym i prywatnym"

Szkolenie online "Wystąpienia publiczne w życiu zawodowym i prywatnym"

10 Marca, 10:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Instrumenty wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"

Szkolenie online "Instrumenty wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"

9 Marca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

1 Marca - 31 Marca
Kwestionariusze online, Dla uczestników

Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

1 Marca - 31 Marca
Konsultacje online, Dla uczestników

Bezpłatne testy kompetencji zawodowych

Bezpłatne testy kompetencji zawodowych

1 Marca - 5 Marca
Testy online, Dla uczestników

Zapraszamy na "Spotkanie z przedsiębiorczością online!"

Zapraszamy na "Spotkanie z przedsiębiorczością online!"

26 Lutego, 12:00 - 13:00
Szkolenie online, Dla uczestnikw