Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.

Wydarzenia zakończone zobacz aktualne wydarzenia

Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

2 Listopada - 30 Listopada
Badanie online, Dla uczestników

Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

Konsultacje online dokumentów aplikacyjnych

2 Listopada - 30 Listopada
Konsultacje online, Dla uczestników

Czy sprawdzisz się jako przedsiębiorca?

Czy sprawdzisz się jako przedsiębiorca?

2 Listopada - 30 Listopada
Badanie online, Dla uczestników

"Spotkanie z przedsiębiorczością online". Z jakich instrumentów wsparcia możesz skorzystać?

"Spotkanie z przedsiębiorczością online". Z jakich instrumentów wsparcia możesz skorzystać?

29 Października, 10:00 - 11:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Stres - jak sobie z nim radzić w życiu prywatnym i zawodowym"

Szkolenie online "Stres - jak sobie z nim radzić w życiu prywatnym i zawodowym"

28 Października, 09:00 - 11:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Wypadki w pracy - świadczenia, dokumenty, warunki i zasady wypłaty"

Szkolenie online "Wypadki w pracy - świadczenia, dokumenty, warunki i zasady wypłaty"

27 Października, 10:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Eksport na świecie - wykorzystanie kanałów e-commerce

Eksport na świecie - wykorzystanie kanałów e-commerce

26 Października, 09:00 - 12:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online  "Innovation Coach - wsparcie w rozpoczęciu działalności B+R+I"

Szkolenie online "Innovation Coach - wsparcie w rozpoczęciu działalności B+R+I"

25 Października, 11:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Kryzyskownie - jak zarządzać zmianą w karierze"

Szkolenie online "Kryzyskownie - jak zarządzać zmianą w karierze"

21 Października, 09:00 - 13:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Pracownicze Plany Kapitałowe po wdrożeniu w fimie - pytania i odpowiedzi"

Szkolenie online "Pracownicze Plany Kapitałowe po wdrożeniu w fimie - pytania i odpowiedzi"

19 Października, 10:00 - 11:00
Szkolenie online, Dla uczestników