Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.

Wydarzenia zakończone zobacz aktualne wydarzenia

Szkolenie online pt. "Tarcza finansowa - podstawy prawne przyznania pomocy mikroprzedsiębiorcom oraz MŚP "

Szkolenie online pt. "Tarcza finansowa - podstawy prawne przyznania pomocy mikroprzedsiębiorcom oraz MŚP "

12 Maja, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, dla uczestników

Szkolenie online "Tworzenie atrakcyjnych ofert handlowych"

Szkolenie online "Tworzenie atrakcyjnych ofert handlowych"

5 Maja, 16:30 - 18:00
Szkolenie online, dla uczestników

Szkolenie online "Tarcza antykryzysowa - najważniejsze regulacje prawne (3 termin)"

Szkolenie online "Tarcza antykryzysowa - najważniejsze regulacje prawne (3 termin)"

30 Kwietnia, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, dla uczestników

Szkolenie online "Tworzenie profesjonalnego CV"

Szkolenie online "Tworzenie profesjonalnego CV"

28 Kwietnia, 16:30 - 18:00
Szkolenie online, dla uczestników

Szkolenie online "Tarcza antykryzysowa - najważniejsze regulacje prawne (2 termin)"

Szkolenie online "Tarcza antykryzysowa - najważniejsze regulacje prawne (2 termin)"

23 Kwietnia, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, dla uczestników

Szkolenie online "Zarządzanie karierą"

Szkolenie online "Zarządzanie karierą"

21 Kwietnia, 16:30 - 18:00
Szkolenie online, dla uczestników

Szkolenie online "Tarcza Antykryzysowa - świadczenia i ulgi ZUS"

Szkolenie online "Tarcza Antykryzysowa - świadczenia i ulgi ZUS"

20 Kwietnia, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, dla uczestników

Szkolenie online "Tarcza antykryzysowa - najważniejsze regulacje prawne (1 termin)"

Szkolenie online "Tarcza antykryzysowa - najważniejsze regulacje prawne (1 termin)"

16 Kwietnia, 10:00 - 11:00
Szkolenie online, dla uczestników

Szkolenie online "Tworzenie planu marketingowego"

Szkolenie online "Tworzenie planu marketingowego"

14 Kwietnia, 16:30 - 18:00
Szkolenie online, dla uczestników