Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.

Wydarzenia zakończone zobacz aktualne wydarzenia

Misje gospodarcze z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego

Misje gospodarcze z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego

6 Listopada, 10:00 - 12:30
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Bydgoszcz

Spotkanie z przedsiębiorczością - jak założyć i rozwinąć własną firmę

Spotkanie z przedsiębiorczością - jak założyć i rozwinąć własną firmę

25 Października, 10:00 - 12:30
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Bydgoszcz

Warsztaty "Tajniki rekrutacji i selekcji pracowników metodą Assessment Center"

Warsztaty "Tajniki rekrutacji i selekcji pracowników metodą Assessment Center"

25 Października, 09:00 - 14:00
Wojewódzki Urząd Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy, Bydgoszcz

Konferencja "Prawne aspekty procesu inwestycyjnego w budownictwie"

Konferencja "Prawne aspekty procesu inwestycyjnego w budownictwie"

24 Października, 11:00 - 14:30
Dworcowa 81B, Bydgoszcz

Seminarium "Rynki Azji Środkowej: Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan - szansą rozwoju dla eksporterów"

Seminarium "Rynki Azji Środkowej: Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan - szansą rozwoju dla eksporterów"

17 Października, 10:00 - 13:30
Sala szkoleniowa Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Bydgoszcz

Misje gospodarcze z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego

Misje gospodarcze z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego

16 Października, 10:00 - 12:30
sala szkoleniowa D10 (II piętro), Bydgoszcz

Bezpłatne szkolenie "Personal Branding w generowaniu pomysłów na biznes"

Bezpłatne szkolenie "Personal Branding w generowaniu pomysłów na biznes"

9 Października, 10:00 - 12:30
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Bydgoszcz

Szkolenie "Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca?"

Szkolenie "Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca?"

3 Października, 12:30 - 16:00
Sala szkoleniowa Bydgoskiej Agencjj Rozwoju Regionalnego, Bydgoszcz

Szkolenie "Rejestrowanie działalności gospodarczej"

Szkolenie "Rejestrowanie działalności gospodarczej"

30 Września, 09:00 - 11:00
BCOPiW, Bydgoszcz