Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.

Wydarzenia zakończone zobacz aktualne wydarzenia

Bezpłatne warsztaty pt. "Żeby nam się chciało chcieć - o motywacji do działania"

Bezpłatne warsztaty pt. "Żeby nam się chciało chcieć - o motywacji do działania"

24 Maja, 09:00 - 13:00
Wojewódzki Urząd Pracy, Bydgoszcz

Bezpłatne warsztaty pt. "Twój pomysł na biznes - opracuj biznesplan!"

Bezpłatne warsztaty pt. "Twój pomysł na biznes - opracuj biznesplan!"

23 Maja, 09:30 - 14:30
Bydgoskie Cenctrum Organizacji Pozarządzowych i Wolontariatu, Bydgoszcz

Bezpłatne warsztaty pt. "Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas"

Bezpłatne warsztaty pt. "Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas"

22 Maja, 09:30 - 14:30
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Bydgoszcz

Cała Polska Strefą - konsultacje dla przedsiębiorców

Cała Polska Strefą - konsultacje dla przedsiębiorców

21 Maja, 09:00 - 15:00
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Bydgoszcz

Bezpłatne szkolenie pt. "Dla kogo ulga na start, preferencyjna składka oraz "mały ZUS" - szkolenie dla przedsiębiorców i biur rachunkowych"

Bezpłatne szkolenie pt. "Dla kogo ulga na start, preferencyjna składka oraz "mały ZUS" - szkolenie dla przedsiębiorców i biur rachunkowych"

20 Maja, 10:00 - 11:00
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Bydgoszcz

Bezpłatne szkolenie pt. "Żeby nam się chciało chcieć - o motywacji do działania"

Bezpłatne szkolenie pt. "Żeby nam się chciało chcieć - o motywacji do działania"

10 Maja, 09:00 - 13:00
Wojewódzki Urząd Pracy, Bydgoszcz

Bezpłatne szkolenie pt. "Prosta spółka akcyjna jako nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej"

Bezpłatne szkolenie pt. "Prosta spółka akcyjna jako nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej"

26 Kwietnia, 09:30 - 13:00
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Bydgoszcz

Bezpłatne szkolenie "Personal branding w generowaniu pomysłów na biznes"

Bezpłatne szkolenie "Personal branding w generowaniu pomysłów na biznes"

24 Kwietnia, 10:00 - 12:30
Biblioteka Uniwerstetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Bezpłatne szkolenie pt. "Żeby nam się chciało chcieć - o motywacji do działania"

Bezpłatne szkolenie pt. "Żeby nam się chciało chcieć - o motywacji do działania"

18 Kwietnia, 09:00 - 13:00
Wojewódzki Urząd Pracy, Bydgoszcz

"Spotkanie z przedsiębiorczością" podczas Targów Pracy i Kariery na UTP!

"Spotkanie z przedsiębiorczością" podczas Targów Pracy i Kariery na UTP!

9 Kwietnia, 10:30 - 13:00
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz