Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.

Wydarzenia zakończone zobacz aktualne wydarzenia

Bezpłatne warsztaty "Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas"

Bezpłatne warsztaty "Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas"

20 Sierpnia, 09:30 - 14:30
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Bydgoszcz

Warsztaty "Personal Branding w generowaniu pomysłów na biznes"

Warsztaty "Personal Branding w generowaniu pomysłów na biznes"

31 Lipca, 10:00 - 12:30
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Bydgoszcz

Bezpłatne szkolenie "Rejestrowanie działalności gospodarczej"

Bezpłatne szkolenie "Rejestrowanie działalności gospodarczej"

28 Czerwca, 09:00 - 11:30
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Bydgoszcz

"Jak rozwinąć biznes globalnie? Narzędzia wspierające procesy eksportowe"

"Jak rozwinąć biznes globalnie? Narzędzia wspierające procesy eksportowe"

27 Czerwca, 10:00 - 12:00
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (sala nr 4), Bydgoszcz

Gra biznesowa dla przyszłych przedsiębiorców

Gra biznesowa dla przyszłych przedsiębiorców

24 Czerwca, 09:00 - 16:00
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Bydgoszcz

Seminarium "Doing Business in Portugal and Brazil"

Seminarium "Doing Business in Portugal and Brazil"

13 Czerwca, 09:00 - 13:00
Restauracja Sowa, Bydgoszcz

Bezpłatne szkolenie pt. "Asertywność w pracy i na co dzień"

Bezpłatne szkolenie pt. "Asertywność w pracy i na co dzień"

11 Czerwca, 09:00 - 14:30
Wojewódzki Urząd Pracy, Bydgoszcz

Spotkanie z przedsiębiorczością - jak założyć i rozwinąć własną firmę

Spotkanie z przedsiębiorczością - jak założyć i rozwinąć własną firmę

31 Maja, 10:00 - 12:30
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Bydgoszcz

Konferencja Start-Up Bydgoszcz!

Konferencja Start-Up Bydgoszcz!

28 Maja, 17:00 - 22:00
Restauracja Sowa, Bydgoszcz

Bezpłatne warsztaty pt. "Wystąpienia publiczne w życiu prywatnym i zawodowym"

Bezpłatne warsztaty pt. "Wystąpienia publiczne w życiu prywatnym i zawodowym"

28 Maja, 09:00 - 13:00
Wojewódzki Urząd Pracy, Bydgoszcz