Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.

Wydarzenia zakończone zobacz aktualne wydarzenia

Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

Bezpłatne kwestionariusze zainteresowań zawodowych

1 Kwietnia - 30 Kwietnia
Badanie online, Dla uczestników

Spotkanie z przedsiębiorczością online

Spotkanie z przedsiębiorczością online

31 Marca, 12:00 - 13:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online pt. "Instrumenty wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców"

Szkolenie online pt. "Instrumenty wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców"

26 Marca, 10:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Rejestrowanie działalności gospodarczej"

Szkolenie online "Rejestrowanie działalności gospodarczej"

25 Marca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Twój pomysł na biznes - opracuj biznesplan!"

Szkolenie online "Twój pomysł na biznes - opracuj biznesplan!"

24 Marca, 10:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Wystąpienia publiczne w życiu zawodowym i prywatnym"

Szkolenie online "Wystąpienia publiczne w życiu zawodowym i prywatnym"

24 Marca, 10:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online pt. "Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas"

Szkolenie online pt. "Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas"

23 Marca, 10:00 - 12:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Personal branding w generowaniu pomysłu na biznes"

Szkolenie online "Personal branding w generowaniu pomysłu na biznes"

22 Marca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Kanały poszukiwania pracy"

Szkolenie online "Kanały poszukiwania pracy"

19 Marca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Efektywna rozmowa kwalifikacyjna"

Szkolenie online "Efektywna rozmowa kwalifikacyjna"

18 Marca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników