KZPT-MISTRZOSTWA POLSKI FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE ŁÓDŹ-2019

14 Września 2019, 10:00 (Sobota) - 15 Września 2019, 17:00 (Niedziela)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin Mistrzostw Polski KZPT Firefighter Combat Challenge Łódź 2018

REGULAMIN ZAWODÓW MISTRZOSTWA POLSKI KZPT FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE Łódź 14-15.09.2019

1. Cel organizacji zawodów Firefighter Combat Challenge:
a)
Podniesienie sprawności fizycznej funkcjonariuszy PSP, OSP, JOP.
b) Mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.
c) Popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, oraz propagowanie zawodu strażaka.

2. Organizator / bezpieczeństwo:
a)
Organizatorem zawodów Mistrzostwa Polski Firefighter Combat Challenge Łódź 2019 jest: Fundacja FCC-POLAND
b) Prawo do startu w zawodach mają osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach lub kopie aktualnych badań lekarskich PSP, OSP, JOP, oraz ukończone 18 lat.
c) Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu (ostatecznie w biurze zawodów podczas weryfikacji). Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej. Wykonanie zabiegów medycznych, oraz transport w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu lub paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku i odniesienia obrażeń ciała. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w zawodach. Zawodnik startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje sędziego głównego, oraz personelu medycznego, dotyczące kontynuowania startu w zawodach, są ostateczne i nieodwołalne.

OŚWIADCZENIE (obowiązkowe dla wszystkich): https://evenea.pl/event/fcc2019/strona/?ESID=7512

3. Postanowienia ogólne:

1. STARTY INDYWIDUALNE
- Listę startową organizator utworzy na podstawie rekordów życiowych w FCC przesłanych przez zawodnika w zgłoszeniu

- W pierwszej kolejności startują zawodnicy, którzy nie posiadają rekordów życiowych FCC/pierwszy start w FCC, następnie zawodnicy z podanymi czasami, wg zasady w ostatnich parach zawodnicy z najlepszymi rekordami życiowymi.

- Kategorie wiekowe w startach indywidualnych:

 • M-18
 • M-40
 • M-45
 • M-50
 • K

- Jeśli w danej kategorii wiekowej będzie mniej niż 3 zawodników kategoria zostanie włączona do kategorii bezpośrednio młodszej (nie dotyczy kategorii K)

Do startów indywidualnych, zaplanowanych na 1 dzień zawodów, dopuszczeni będą zawodnicy, którzy zarejestrowali start indywidualny open. Do rywalizacji indywidualnej podczas Mistrzostw Polski FCC dopuszczeni zostaną również zawodnicy z poza Polski, będą klasyfikowani, oraz otrzymają należne trofea i nagrody w rywalizacji OPEN z wyjątkiem tytułu:

Mistrz Polski FCC

I Wicemistrza Polski FCC

II Wicemistrza Polski FCC

Tytuły te otrzymają najlepsi Polscy zawodnicy

- W finałach na podobnych zasadach w kategorii kobiet wyłoniona zostanie:

Mistrzyni Polski FCC

I Wicemistrzyni Polski FCC

II Wicemistrzyni Polski FCC

Tytuły te otrzymają najlepsze zawodniczki z Polski

2. TANDEMY

Do startu w Tandemach, zaplanowanych na 2 dzień zawodów, dopuszczeni będą zawodnicy, którzy zarejestrowali się, jako TANDEM. Do rywalizacji w Tandemach podczas Mistrzostw Polski FCC dopuszczone zostaną również Tandemy z poza Polski, lub mieszane, będą klasyfikowane, oraz otrzymają należne trofea i nagrody z wyjątkiem, tytułu:

 • Mistrza Polski Tandem FCC - drużyna 100% polska
 • I Wicemistrza Polski Tandem FCC - drużyna 100% polska
 • II Wicemistrza Polski Tandem FCC - drużyna 100% polska

Kategorie Tandemów:

 • Tandem OPEN/tylko w tej kategorii wyłoniony zostanie Mistrz Polski
 • M 18
 • M 40
 • Tandem K bez podziału na kat. wiekowe
 • Tandem Mix bez podziału na kat. wiekowe

3. SZTAFETY

Do finału SZTAFET kwalifikuje się 16 lub 8 sztafet na podstawie czasów uzyskanych w kwalifikacjach (kwalifikacje uzależnione będą od ilości zgłoszonych sztafet) . Zmiany personalne w sztafecie ze względów na kontuzje, choroby, są niedozwolone. W finałach startuje taki sam skład jak w eliminacjach. Z uwagi na kontuzje itp. sztafeta może zmniejszyć skład do min 3 zawodników. Do kolejnego etapu przechodzi sztafeta, która wygra bieg w danej parze.

Finałowa drabinka w rywalizacji SZTAFET układana jest na zasadzie (przy 16 drużynach w finale) 1-16; 2-15; 3-14; 4-13; 5-12; 6-11; 7-10; 8-9. Po startach półfinałowych odbędzie się rywalizacja o miejsce 7, następnie o miejsce 5, następnie o miejsce 3, następnie o miejsce 1. O miejsce 7 rywalizować będą sztafety przegrane w ćwierćfinałach z dwoma najsłabszymi czasami, natomiast o miejsce 5 sztafety przegrane w ćwierćfinałach z dwoma najlepszymi czasami. Sztafeta słabsza zawsze biegnie na torze niebieskim. Tory w startach finałowych będą losowane.

Do rywalizacji w Sztafetach podczas Mistrzostw Polski FCC dopuszczone zostaną również Sztafety z poza Polski, lub mieszane, będą klasyfikowane, oraz otrzymają należne trofea i nagrody z wyjątkiem, tytułu:

 • Mistrza Polski SZTAFETA FCC - drużyna 100% polska
 • I Wicemistrza Polski SZTAFETA FCC - drużyna 100% polska
 • II Wicemistrza Polski SZTAFETA FCC - drużyna 100% polska

4. START "ELITA

Po ostatnich startach sztafet, nastąpi ok. 30 min przerwa, po przerwie odbędzie się start "ELITY", czyli rywalizacja 30 zawodników, którzy w startach indywidualnych uzyskali najlepsze czasy. Zawodnicy rywalizować będą o nagrody finansowe. Wystartuje 26 najlepszych mężczyzn oraz 4 najlepsze kobiety. Start kat. ELITA jest startem dodatkowym, niewyłaniającym najlepszego zawodnika w Polsce. Start w kat. ELITA jest dobrowolny. Jeśli którykolwiek zawodnik/zawodniczka nie wyrazi chęci startu w kat. ELITA, kolejni zawodnicy będą dobierani z pozostałej grupy wg uzyskanych czasów w startach open/indywidualnych. O wygranej w kat. ELITA decyduje uzyskany czas. Wygrywa zawodnik z najlepszym uzyskanym czasem. Do startu w kat. ELITA zakwalifikowani zostaną również zawodnicy z poza Polski, będą klasyfikowani razem z zawodnikami z Polski, oraz otrzymają wywalczone nagrody finansowe. Start odbywa się na zasadach i wg regulaminu startów indywidualnych. Zasada startów w tej grupie wygląda następująco wg uzyskanych czasów:

 • 1 para - K, 4-3
 • 2 para - K, 2-1
 • 3 para - M, 26-25
 • 4 para - M, 24-23
 • 5 para - M, 22-21
 • 6 para - M, 20-19
 • 7 para - M, 18-17
 • 8 para - M, 16-15
 • 9 para - M, 14-13
 • 10 para - M, 12-11
 • 11 para - M, 10-9
 • 12 para - M, 8-7
 • 13 para - M, 6-5
 • 14 para - M, 4-3
 • 15 para - M, 2-1

UWAGA organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian lub korekt regulaminu, o wszystkich ewentualnych zmianach informować będzie my na bieżąco