Forum Inkluzywnego HR 2021 "Dostępność"

28 Września 2021, 10:00 (Wtorek) - 29 Września 2021, 15:00 (środa)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Forum Inkluzywnego HR
już niedostępne -

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w trzeciej już edycji Forum Inkluzywnego HR 2021, które odbędzie się w dniach 28-29 września 2021 r. w sali konferencyjnej hotelu Aquarius Spa w Kołobrzegu, ul. Kasprowicza 24.

Forum Inkluzywnego HR z założenia ma stworzyć przestrzeń do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz budowania oferty przedsiębiorstwa dostępnej dla osób z niepełnosprawnością.

Tegoroczne wydarzenie zostało zaplanowane pod hasłem szeroko rozumianej dostępności przedsiębiorstw do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zarówno tej zewnętrznej - usługowej i produktowej, jak i wewnętrznej - organizacyjnej i procesowej.

Swoimi doświadczeniami w zakresie praktyk związanych z budowaniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem z uwzględnieniem aspektów dostępności i zrównoważonego rozwoju podzielą się specjaliści w zakresie wdrażania dostępności oraz menedżerowie przedsiębiorstw, specjaliści rynku pracy przedstawią model asystenta pracodawcy oraz możliwości finansowania szeroko rozumianej dostępności w przedsiębiorstwie. Wydarzenie będzie służyć również przybliżeniu kierunków rozwoju i finansowania dostępności w kolejnych latach.

Gośćmi tegorocznego Forum będą również przedstawiciele Social Economy Europe, którzy zaprezentują dobre praktyki funkcjonujące w Europie oraz przybliżą nam europejską perspektywę.

Zakończeniem pierwszego dnia konferencyjnego będzie uroczysta kolacja, na której będzie miała miejsce Gala Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Lider Ekonomii Społecznej 2021" - wydarzenie zmierzające do uhonorowania działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw, przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Zachodniopomorskiego, szczególnie wykorzystując innowacyjne rozwiązania oraz partnerstwa i kooperacje międzysektorowe.

Udział w Forum jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg w pokojach dwuosobowych. Zgłoszenia należy złożyć do 17 września. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapewnieniem miejsca - Organizator potwierdzi udział w konferencji do dnia 20 września 2021.
Organizatorem Forum jest Fundacja Pod Aniołem realizująca:
na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego zadanie publiczne pn. "Asystent pracodawcy 2021" finansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
Gala Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Lider Ekonomii Społecznej" organizowana jest w ramach realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie projektu pozakonkursowego pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.
Projekt "Rozwój sektora turystyki społecznej w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością" realizowany jako działanie w ramach projektu "Ścieżki Współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową" realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Kołobrzeg