Forum Inkluzywnego HR 2021 "Dostępność"

28 Września 2021, 10:00 (Wtorek) - 29 Września 2021, 15:00 (środa)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Forum Inkluzywnego HR 2021 - program

RAMOWY PROGRAM:

Dzień 1. 28 września 2021

10:00 - 10.30 Powitanie uczestników [Anna Bańkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego]


Moduł I Zrównoważony rozwój - misja, potrzeba, czy obowiązek?

10:30 - 11:00
Zrównoważony rozwój jako misja [EN/PL] [Víctor Meseguer - Dyrektor Social Economy Europe,
Paweł Klimek - Fundacja Pod Aniołem]


11:00- 11:30
Zrównoważony rozwój jako potrzeba i obowiązek [PL] [Dorota Rybarska-Jarosz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej]

Moduł II Inkluzywny HR w praktyce organizacyjnej

Moduł skierowany do działów HR - wymagania, wyzwania, rozwiązania, możliwości zatrudniania osób ze szczególnymi potrzebami, dostosowania miejsc pracy, środowiska pracy.

11:30- 12:00
Zarządzanie niepełnosprawnością w pracy - szanse i wyzwania budowania polityk kadrowych. Narzędzia zrównoważonych polityk kadrowych. [PL] [Robert Jagodziński - Wiceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji]


[przerwa kawowa 12:00 - 12:30]


12:30- 13:00
Prezentacja modelu i usług Asystenta Pracodawcy [PL] [Marta Stachura - Asystent Pracodawcy, Fundacja Pod Aniołem]

13:00- 13:30
Inkluzywny HR w praktyce - perspektywa przedsiębiorcy (dobra praktyka) [PL] [Adrian Milewski - Lider Aglomeracji Decathlon Szczecin]


Moduł III Wymiary dostępności organizacyjnej

(Moduł ukierunkowany na promowanie tworzenia dostępności ofertowej - budowanie oferty - produktów i usług dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami)

13:30 - 14:00
Wymiary budowania dostępności w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i narzędzia wspomagające rozwoju dostępności. [PL] [Ariel Fecyk - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości]


[przerwa obiadowa 14:00 - 15:00]


15:00 - 15:30
Budowanie dostępności jako strategiczny proces zarządzania jakością i przewagą konkurencyjną [EN]
-prelegent przy ustaleniach -
[Ignacio Velo - Dyrektor ds Stosunków Instytucjonalnych i Zrównoważonego Rozwoju Ilunion, Grupo Social ONCE]


15:30-16:00
Rola dostępności w budowaniu zrównoważonego rozwoju - prezentacja dobrych praktyk i rozwiązań wypracowanych w ramach projektu "Rozwój sektora turystyki społecznej w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością" [EN/PL] [Nicholas Clark - Social Economy Europe, Paweł Klimek - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim/Fundacja Pod Aniołem]

16:00 - 16:30
Inkluzywny HR w praktyce - perspektywa przedsiębiorcy (dobra praktyka) [PL] [Krzysztof Maliński - Dyrektor Operacyjny Hotel Aquarius SPA]


16:30 - 17:00
Podsumowanie dnia

[przerwa 17:00- 19:30]


19:30 -

Gala Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego -
"Lider Ekonomii Społecznej 2021"

[uroczysta kolacja]


Dzień 2. 29 września 2021

Moduł IV Możliwości rozwoju zrównoważonego rynku pracy

10:00 - 10:45
Europejski Plan Działania na rzecz ekonomii społecznej - szanse i wyzwania [EN] [Estelle Bacconnier, Specjalista ds. polityki ekonomii społecznej, Komisja Europejska (DG EMPL)]


10:45 - 11:30
Nowe ścieżki i możliwości rozwoju zrównoważonego rynku pracy i sektora ekonomii społecznej [EN] [Víctor Meseguer - Dyrektor Social Economy Europe]

[przerwa kawowa 11:30 - 11:45]

Moduł V Inkluzywny rynek pracy i źródła jego finansowania

11:45 - 12:15
Źródła finansowania zatrudniania, dostosowywania miejsc pracy do osób z niepełnosprawnością oraz zwiększania dostępności w przedsiębiorstwach [PFRON] [PL] [Inga Mikke, Mirosława Gejza - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością]

12:15 - 12:45
Zachodniopomorski Rynek Pracy narzędzia wspierające rozwój zatrudnienia i kapitału ludzkiego w nowej perspektywie [PL] -prelegent przy ustaleniach -


12:45 - 13:15
Potrzeby i wyzwania rozwoju inkluzywnego rynku pracy [PL] [Agnieszka Dejna - Prezes Spółdzielni Socjalnej DALBA]13:15 - 13:45
Podsumowanie i zakończenie

[przerwa obiadowa 13:45 - 14:45]