Forum Inkluzywnego HR 2022

27 Września 2022, 10:00 (Wtorek) - 28 Września 2022, 14:00 (środa)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Forum Inkluzywnego HR 2022 - program

Forum Inkuzywnego HR 2022 "Społeczna odpowiedzialność biznesu"

Miejsce: Kołobrzeg, Hotel Aquarius Spa

Termin: 27-28 września 2022


RAMOWY PROGRAM:

Dzień 1. 27.09.2022

10:00 - 10.43 Powitanie uczestników

[Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej]

Moduł I Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)- misja, potrzeba, czy obowiązek?

10:45-11:15

Wewnętrzna i zewnętrzna społeczna odpowiedzialność biznesu. CSR - misja, zobowiązanie, potrzeba czy obowiązek.

[dr Aneta Karasek]

11:15 - 11:45

Pozafinansowa wycena wartości przedsiębiorstwa uwzględniająca aspekty społeczne - ESG [Einvironmental, Social, Govenance].

[Rafał Tomasz Siwiela]

11:45 - 12:15 przerwa kawowa

12:15 - 12:45

Korzyści biznesowe z zatrudniania osób z niepełnosprawnością

[Dr Katarzyna Kazojć - Fundacja Biznes Innowacje Networking]

12:45 - 13:15

Źródła finansowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami

[Paweł Sałdan - Samodzielny referent ds. promocji i informacji, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością]

Moduł II Praktyka organizacyjna społecznej odpowiedzialności biznesu

13:15 - 14:00

Program CzekoSprawni - przykład rozwiązań LOTTE Wedel w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami [on-line]

[Iga Jendrych, LOTTE Wedel Sp. z o.o.]

14:00 - 15:00 przerwa obiadowa

15:00 - 17:00

Zrównoważone zarządzanie, zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce

[Anna Pranczke-Zaworska - Konsorcjum CLAR SYSTEM]

[Łukasz Stucki - Fabryka Designu]

[Joanna Sawicka Budziak - Fundacja Możesz]

[Łukasz Ubycha - Eurolink Group Sp. z o.o.]

[Dominika Dulat - Hospes]
11:00- 16:00

stoisko Asystenta pracodawcy - bieżące wsparcie i doradztwo w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych - informacja i doradztwo

[Marta Stachura, Sylwia Wójcik - Asystentki Pracodawcy, Fundacja Pod Aniołem]

stoisko PFRON - zatrudnianie osób z niepełnosprawnością - informacja i doradztwo

[Mirosława Gejza - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych]


Dzień 2. 28.09.2022

10:00 - 10:30

Społecznie odpowiedzialne innowacje w biznesie.

[dr Aneta Karasek]

10:30 - 11:15

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a budowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa - kierunki zmian prawnych

[Paweł Szczyrski - koorynator ds. dostępności Urząd Miasta Szczecin]

11:15 - 11:45 przerwa kawowa

11:45 - 12:15

Współpraca międzysektorowa w nowej rzeczywistości gospodarczej

[Agnieszka Kurpiel - Pełnosprawni sp. z o.o.]

12:15 - 12:45

Projekt Opportunities4autism - propozycja rozwiązań dla europejskich pracodawców

[Beata Mintus- Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum]

12:45-13:15

Nowe ścieżki rozwoju i wyzwania - podsumowanie i zakończenie konferencji

[Paweł Klimek, Fundacja Pod Aniołem]

13:30 obiad


Organizatorem Forum jest Fundacja Pod Aniołem realizująca na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego zadanie publiczne pn. "Asystent pracodawcy 2022" finansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.