Forum Inkluzywnego HR 2022

27 Września 2022, 10:00 (Wtorek) - 28 Września 2022, 14:00 (środa)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Fundacja Pod Aniołem z siedzibą w Dobrzanach, e-mail: [email protected]. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się pod adresem [email protected]. Dane będą przetwarzane w związku z organizacją spotkań lub innego wydarzenia.4. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie powierzenia.5. Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania.6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.