Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.

Wydarzenia zakończone zobacz aktualne wydarzenia

Szkolenie online "Tworzenie efektywnego planu marketingowego"

Szkolenie online "Tworzenie efektywnego planu marketingowego"

30 Czerwca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online pt. "Instrumenty wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców"

Szkolenie online pt. "Instrumenty wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców"

25 Czerwca, 12:00 - 13:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Rejestrowanie działalności gospodarczej"

Szkolenie online "Rejestrowanie działalności gospodarczej"

24 Czerwca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Digital Twin - poznaj korzyści wdrożenia cyfrowego bliźniaka w Twojej firmie"

Szkolenie online "Digital Twin - poznaj korzyści wdrożenia cyfrowego bliźniaka w Twojej firmie"

23 Czerwca, 14:00 - 16:00
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Twój pomysł na biznes - opracuj biznesplan!"

Szkolenie online "Twój pomysł na biznes - opracuj biznesplan!"

23 Czerwca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online pt. "Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas"

Szkolenie online pt. "Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas"

22 Czerwca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Szkolenie online "Personal branding w generowaniu pomysłu na biznes"

Szkolenie online "Personal branding w generowaniu pomysłu na biznes"

21 Czerwca, 10:00 - 11:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Eksport w Europie - Ukraina i Białoruś

Eksport w Europie - Ukraina i Białoruś

15 Czerwca, 09:00 - 12:30
Szkolenie online, Dla uczestników

Testy kompetencji zawodowych

Testy kompetencji zawodowych

14 Czerwca - 18 Czerwca
Testy online, Dla uczestników

Szkolenie online "Wstęp do Assessment Center"

Szkolenie online "Wstęp do Assessment Center"

11 Czerwca, 09:00 - 11:00
Szkolenie online, Dla uczestników