To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Agenda

Agenda konferencji Forum Rozwoju Firm "Bezpieczny Przedsiębiorca", 3.10.2019 r.

10.00 - 10.30  Rejestracja uczestników / networking

10.30 - 10.45 Wprowadzenie 

Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowa

Katarzyna Woszczyna - Kanclerz Loży Małopolskiej BCC, Kanclerz Loży Częstochowskiej BCC 

Prof. Adam Mariański - Mariański Group

Najważniejszym celem, jaki przyświeca nam przy organizacji Forum, jest stworzenie platformy porozumienia dla polskich przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli instytucji wpierających biznes. 
W ramach I Edycji Częstochowskiego Forum Rozwoju Firm odbędą się 4 panele dyskusyjne dotyczące kluczowych, pod względem bezpieczeństwa obszarów generujących duże ryzyko w prowadzeniu działalności.

10.45 - 11.30 Panel: Zrozumieć compliance - szansa na bezpieczny rozwój.

W fazie legislacyjnej jest już projekt Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zawiera ona zbiór zasad i reguł postępowania, którego celem jest zapewnienie zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i przyjętymi normami postępowania. Powrzechnie określa się je pojęciem "compliance".  Rozwiązania zaproponowane w projekcie Ustawy tworzą nowy model odpowiedzialności karnej spółek, a w związku z tym także członków organów zarządzających. Wprowadzają one m.in. instytucję ochrony tzw. sygnalistów, obligują do tworzenia stanowisk lub komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie zgodnością. Stosowanie nowych przepisów ma zapobiegać stratom finansowy i utracie reputacji, ale przede wszystkim wyłączyć odpowiedzialność osób fizycznych jako członków zarządu za działania niezgodne z prawem lub naruszające ustalone standardy postępowania. Nowe regulacje prawne nakazują prowadzić postępowania wewnętrzne, gdy dojdzie do uchybień wymagających wyjaśnienia.  

Ustawa stanowi nowość w polskim porządku prawnym. Gdyby weszła w życie w kształcie pierwotnie proponowanym, obligowałaby tysiące przedsiębiorstw do stworzenia systemu zarządzania zgodnością także w obszarach, które nie są dziś uznawane za potencjalne źródło odpowiedzialności karnej spółek, np. BHP.    

Ale czy faktycznie proponowane zmiany legislacyjne spełniają oczekiwania przedsiębiorców i w jakim stopniu będą dla nich efektywne finansowo?  Czy rzeczywiście wdrożenie nowych regulacji w firmach pozwoli uchronić członków zarządzających od odpowiedzialności karnej? 

Podczas panelu eksperci z Mariański Group, przedstawiciele biznesu oraz zaproszeni goście, opierając się na doświadczeniu i przykładach przedyskutują najistotniejsze kwestie związane z zagadnieniami compliance.

Moderatorzy: Katarzyna Woszczyna, Wiceprezes BCC, Kanclerz Loży Częstochowskiej BCC, Marcin Kozak, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Paneliści:

Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy

Prof. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, partner zarządzający w Mariański Group

Maciej Owczarek, Wiceprezes BCC ds. Rozwoju, Dyrektor Generalny, Przewodniczący Konwentu BCC

Mariusz Puto, prezes zarządu SGP - Sorting Group Poland sp. z o.o.11.35 - 12.20 Panel: Przyszłość biznesu - zmiany w prawie i podatkach.

Czy przy licznych zmianach prawa oraz podejmowanych działaniach uszczelniających system podatkowy uczciwy przedsiębiorca może czuć się bezpiecznie? Jakie powinien podejmować czynności aby rzetelnie wywiązać się ze swoich obowiązków? Celem panelu jest zaprezentowanie fundamentalnych zmian w prawie i podatkach, które wejdą w życie na przełomie 2019 i 2020 r. Niestety, staje się tradycją, że w ostatnich miesiącach roku przedsiębiorcy szykują się na kolejną rewolucję. Podczas spotkania doradcy Mariański Group oraz zaproszenie goście omówią najważniejsze zmiany, a także wskażą największe ryzyka wynikające z tych zmian dla przedsiębiorców.

Moderator: prof. Adam Mariański

Paneliści:

dr Grzegorz Piątkowski, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Krakowie

Monika Błońska, Dyrektor Departamentu Prawnego Mariański Group

Krzysztof Wiśniewski - Dyrektor Departamentu Podatkowego Mariański Group


12.20 - 12.30 Przerwa kawowa, poczęstunek

Loteria wizytówek - nagrody niespodzianki

12.30 - 13.00 "Budowanie mistrzowskiego zespołu" - mowa motywacyjna w wykonaniu Jakuba Lewandowskiego (trener biznesu i trener mentalny reprezentacji AMP Futbol) i Przemysława Świercza (kapitan reprezentacji AMP Futbol).

Odpowiadając na potrzeby Klientów przygotowano projekt "Mowa motywacyjna. Budowanie mistrzowskiego zespołu."

Dwóch naszych trenerów - Jakub Lewandowski i Przemysław Świercz, spotkało się na sali szkoleniowej w relacji "Mistrz-Uczeń". Obaj napotkali w swoim życiu przeszkody, które mogły odebrać im nadzieję na przyszłość - obaj przekuli je w sukces! Obu łączy wspólna pasja i cele. Dlatego postanowili połączyć siły, a efektem ich współpracy mamy przyjemność podzielić się z Państwem.

W efekcie wysłuchanej Mowy Motywacyjnej zmienia się sposób myślenia - z reaktywnego na proaktywny. Zmieniają się poglądy i nastawienie do otoczenia, czekających w przyszłości zmian, zadań i wyzwań. Zmienia się sposób myślenia o sobie i swoim życiu- o tym, co demotywuje i tym, co powinno motywować oraz przynosić radość i satysfakcję. Wzmacnia się motywacja, buduje otwartość na drugiego człowieka, jego "inność" - nie tylko fizyczną, ale przede wszystkim emocjonalną.


13.00 - 13.45 Panel: Bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej w niestabilnym otoczeniu ekonomicznym. Czy jest możliwe?

Powiedzieć dziś, że żyjemy w niepewnym otoczeniu, to jak nic nie powiedzieć. Jeden poranny tweet zza oceanu może zmienić perspektywy światowej gospodarki. Ryzyko zwiększonego protekcjonizmu, wojen handlowych i ich wpływu na globalny handel, powodują, że prognozowanie zjawisk ekonomicznych stało się znacznie trudniejsze. Odpowiedź światowych banków centralnych na te zagrożenia może z kolei podwyższać zmienność na rynkach finansowych. Jakie ma to konsekwencje dla polskiego rynku? Podczas panelu postaramy się nakreślić główne czynniki ryzyka, które potencjalnie mogą wpłynąć na polskich przedsiębiorców oraz odpowiedzieć na pytanie jak poruszać się w tym niepewnym otoczeniu makroekonomicznym.

Moderator: Maciej Reluga, Członek Zarządu / Główny Ekonomista Santander Bank Polska

Paneliści:

Piotr Arak, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Marta Petka - Zagajewska, ekonomistka PKO BP

Marek Rozkrut, Partner / Główny Ekonomista EY Polska


13.45 - 14.30 Panel:  Cyberbiezpieczeństwo biznesu. Zapobiegać, blokować dostęp, chronić - a może wszystko naraz?

Celem prelekcji i panelu jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi cyberzagrożeniami oraz zagrożeniami przyszłości, a także przedstawienie metod rozpoznawania zagrożeń informatycznych i walki z nimi. Nacisk zostanie położony na najbardziej zaawansowane cyberzagrożenia. Słuchacze poznają skalę konsekwencji związanych z atakami cyberprzestępczymi na firmy i zobaczą, jak najnowsze technologie, takie jak uczenie maszynowe i ekspercka wiedza, pomagają firmom być o krok przed atakującymi. Zaprezentujemy przykłady najbardziej spektakularnych cyberzagrożeń ostatnich lat i pokażemy, dlaczego były tak skuteczne. Nie pominiemy także tematyki kopii zapasowych - jak często się powtarza, firmy dzielą się na takie, które wykonują kopie zapasowe oraz takie, które... zaczną to robić.

Moderator: Piotr Kupczyk, dyrektor biura komunikacji z mediami, Kaspersky Lab Polska

Paneliści:

Grzegorz Grodzki, przedstawiciel magazynu DLP Expert poświęconego wszelkim kwestiom związanym z cyberbezpieczeństwem

Rafał Michalak, dyrektor ds. technicznych, Systemy Informatyczne ITXON

Bartosz Prauzner-Bechcicki, dyrektor ds. sprzedaży, Kaspersky Lab Polska14.30 Networking, indywidualne punkty konsultacyjne w obszarach: 

- Prawo i podatki - Mariański Group.

- Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce, Michał Wysłocki, ekspert BCC ds. Legalizacji Pobytu i Pracy Cudzoziemców w Polsce, Dyrektor Działu Prawa Imigracyjnego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. 

- Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców - Grzegorz Piątkowski, Pełnomocnik Rzecznika MŚP. 

- Finanse - Santander Bank.

- Fundusze Unii Europejskiej dla firm, dotacje na szkolenia - ARR w Częstochowie S.A.

- Inwestuj w Częstochowie - Centrum Obsługi Inwestora, Urząd Miasta Częstochowy.

- Bezpieczeństwo IT - Kaspersy Lab.