To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Prelegenci - Liderzy

Prof. Adam Mariański - doradca podatkowy, adwokat.
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert BCC ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji.

Najlepszy doradca podatkowy w Polsce w zakresie podatku dochodowego od firm (CIT) wg. rankingu Rzeczpospolitej 2019,

Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych; partner zarządzający w Mariański Group, członek zarządu polskiego oddziału International Fiscal Association (IFA), Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP) oraz Rady Programowej "Przeglądu Podatkowego", "Kwartalnika Doradca Podatkowy" oraz "Kancelaria Podatkowa w praktyce". Autor ponad dwustu publikacji.

Zarządza zespołem doświadczonych ekspertów z zakresu prawa, podatków i ekonomii. Uczestniczy w procedurach legislacyjnych, dotyczących prawa podatkowego. Opracowuje dla przedsiębiorców rodzinnych i wdraża plany sukcesji, konstytucje rodzinne oraz wyspecjalizowane instrumenty planowania spadkowego, w tym instrumenty o charakterze międzynarodowym, trusty czy fundacje. Dostosowuje ład korporacyjny biznesu do wypracowanych założeń sukcesyjnych przedsiębiorców i charakteru biznesu rodzinnego oraz stosunków rodzinnych.

Uznany i powszechnie rozpoznawalny ekspert z zakresu prawa podatkowego, uczestniczy w wielu projektach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przedsiębiorców. Przedsiębiorcy szczególnie cenią jego eksperckie opinie podatkowe. 


Adam Abramowicz - Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powołany w czerwcu 2018 roku. Instytucja Rzecznika jest jednym z filarów Konstytucji dla Biznesu, stoi na straży praw przedsiębiorców i zapewnia, że zasady zapisane w Konstytucji dla Biznesu są wdrażane.

Kompetencje Rzecznika MŚP:

  • piniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej;
  • pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP;
  • działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.
Kompetencje o charakterze interwencyjnym umożliwiają Rzecznikowi:
  • żądania od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców;
  • wsparcie przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby także wniesienia skargi do sądu administracyjnego;
  • występowania do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej;
  • w przypadku dostrzeżenia rozbieżności w stosowaniu prawa przez sądy, możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie problemu do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Sądu Najwyższego.

Maciej Reluga, Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Zarządzania Finansami, Główny Ekonomista Banku

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Programu Zarządzania Finansowego na Uniwersytecie w Namur w Belgii. Ponadto, zdobył wykształcenie w Akademii Strategicznego Przywództwa w ICAN Institute i w Swiss Finance Institute (Senior Management Programme in Banking), a także odbył liczne kursy i szkolenia, między innymi w Cambridge University. Maciej Reluga jest związany z Bankiem Zachodnim WBK S.A. od 2002 r., pełniąc funkcję Głównego Ekonomisty Banku, odpowiedzialnego, między innymi, za analizy makroekonomiczne i rynkowe, prognozowanie krótko- i długoterminowe oraz przygotowywanie scenariuszy skrajnych. 

W latach 1998-2002 pracował jako Ekonomista w ING Banku Śląskim i ING Barings.
Od 1996 r. do 1998 r. Analityk w Narodowym Banku Polskim.

W lutym 2017 roku Maciej Reluga został powołany na funkcję Członka Zarządu kierującego Pionem Zarządzania Finansami w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.).


Katarzyna Woszczyna, wiceprezes Zarządu BCC, Kanclerz Loży Częstochowskiej i Małopolskiej BCC. Aktywna uczestniczka życia gospodarczego i społecznego w regionie częstochowskim, współautorka Programu Rozwoju Przedsiębiorczości przyjętego i realizowanego przez władze Miasta Częstochowy. Wielokrotnie nagradzana za wkład w rozwój regionu i budowanie korzystnego klimatu dla gospodarki, m.in. nagrodami Promotora Częstochowskiej Gospodarki oraz Nagrodą Specjalną Prezydenta Miasta Częstochowy.

Ekspert w zakresie kreowania wizerunku i przywództwa. Mentorka współpracująca m.in. z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie w projektach doradczych i rozwojowych dla młodych przedsiębiorców, pracodawców i studentów. Autorka programu studiów podyplomowych dla menadżerów "Zarządzanie rozwojem w biznesie" oraz wielu programów szkoleń i warsztatów z obszaru motywacji, komunikacji, rozwiązywania problemów w firmie, kreowania wizerunku i autoprezentacji. Wykładowczyni współpracująca z uczelniami wyższymi, m.in. w ramach kierunku Menadżerskie Studia Podyplomowe Executive MBA, realizująca zajęcia m.in. z przywództwa w organizacji, zarządzania talentami, coachingu w biznesie oraz zajęcia z rozwijania przedsiębiorczości.


Michał Wysłocki, ekspert Business Centre Club ds. Legalizacji Pobytu i Pracy Cudzoziemców w Polsce, Dyrektor Działu Prawa Imigracyjnego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Od początku kariery związany z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Reprezentuje polskich i zagranicznych pracodawców w postępowaniach legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce. Zarządza projektami związanymi z zatrudnianiem cudzoziemców oraz delegowaniem pracowników z zagranicy do wykonywania pracy w Polsce, a także audytami sprawdzającymi legalność zatrudnienia pracowników cudzoziemskich. Prowadzi szkolenia z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców skierowane do właścicieli firm i osób zarządzających kadrami w firmach będących największymi w Polsce pracodawcami, w tym dla członków Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i Business Centre Club.

Jako ekspert Business Centre Club reprezentuje interesy polskich pracodawców w toku konsultacji społecznych, wywierając wpływ na kształt przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Członek zespołu roboczego ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach. Partner merytoryczny Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz doradca Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Częsty uczestnik i panelista konferencji i wydarzeń poświęconych powierzaniu pracy cudzoziemcom, takich jak Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, PulsHR_Day w Katowicach, Recruitment Days w Warszawie i konferencji branżowych. Laureat nagrody publiczności w organizowanym przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji konkursie Złote Wachlarze 2018, za działania promujące uregulowane migracje zarobkowe w sektorze biznesu. Autor wypowiedzi i artykułów m.in. dla Rzeczpospolitej, Polskiego Radia, Radia TOK FM, Newserii, TVN BiŚ, czy MyCompany Polska.


Maciej Owczarek, Wiceprezes BCC ds. Rozwoju, Dyrektor Generalny, Przewodniczący Konwentu BCC, absolwent Politechniki Warszawskiej i studiów MBA. Nauczyciel akademicki i przedsiębiorca prowadzący działalność doradczą. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami z różnych obszarów gospodarki m. in. Levi Strauss Poland, Amoco Poland, INTERSPORT Polska, Telekomunikacji Polskiej i spółkach zależnych, ENEA SA. Do kluczowych doświadczeń należy zaliczyć tworzenie strategii, tworzenie organizacji, zarządzanie ludźmi, wprowadzanie marki, restrukturyzacja przedsiębiorstw, rozwój biznesu oraz fuzje.


dr Marcin Kozak, prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., od początku pacy zawodowej związany z projektami Unii Europejskiej, ekspert w komisjach oceny projektów EFRR i EFS w okresie programowania 2007 - 2013, adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (2003 - 20017), członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, członek zarządu Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Technologicznych. Autor i współautor 50 publikacji w zakresie kapitału intelektualnego, innowacyjności, rozwoju regionalnego, przedsiębiorczości. Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji kilkunastu projektów w ARR o łącznej wartości ponad 100 mln zł., głównie w obszarach rynku pracy i przedsiębiorczości. Autor projektu rozbudowy Parku Przemysłowo - Technologicznego o nowy obiekt w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla mśp w oparciu o zwolnienia podatkowe dla najemców.


Monika Błońska - radca prawny, Dyrektor Departamentu Doradztwa Prawnego w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów indywidualnych oraz korporacyjnej obsługi przedsiębiorstw, organizacji wewnątrzkorporacyjnych procedur, reorganizacji przedsiębiorstw, a także w procesach inwestycyjnych, w tym w procesach fuzji i przejęć o wielomilionowej wartości dla klientów z różnych branż. Prelegentka na licznych konferencjach i seminariach poświęconych bieżącym problemom w działalności przedsiębiorców, działalności podmiotów medycznych, zmian w prawie. Specjalistka z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, autorka lub współautorka wielu publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa spółek, sukcesji.


Krzysztof Wiśniewski - doradca podatkowy, Dyrektor Departamentu Podatków w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej, członek Zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie dla podmiotów krajowych i zagranicznych z różnych branż. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie międzynarodowym, finansach przedsiębiorstw i zagadnieniach z zakresu zapewnienia zgodności działań firm w rozliczeniach z organami podatkowymi (compliance). Doradza w zakresie podatków bezpośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z unikaniem międzynarodowego podwójnego opodatkowania. Sporządza dokumentacje transakcji między podmiotami powiązanymi, analizy porównawcze cen transferowych, dokumentację pomocniczą do transakcji restrukturyzacyjnych. Prelegent na licznych konferencjach i seminariach poświęconych działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, sporządzaniu analiz porównawczych na potrzeby dokumentacji cen transferowych (benchmark), działalności handlowej w sektorze farmaceutycznym oraz zapewnienia należytej staranności w rozliczeniach podatkowych.


Przemysław Świercz - Trener, Kapitan Reprezentacji Polski w AMP Futbolu, zawodnik Husarii Kraków. Prowadzi szkolenia z zakresu motywacji, obsługi klienta, komunikacji, zarządzania ludźmi i zespołem.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, instruktor wielu dyscyplin sportowych. Absolwent studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierunki: "Zarządzanie Ludźmi w Firmie" oraz ,,Szkolenie i rozwój". Absolwent Akademii Trenera Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Doświadczenie w pracy z ludźmi zdobywał w centrum sportowo - rekreacyjnym. Przechodził wszystkie szczeble struktury firmy, zaczynając pracę od podstaw jako ratownik i instruktor pływania, kończąc na stanowisku dyrektora ds. sportu. Zaczynał od nauki zarządzania sobą, kończył na zarządzaniu zespołami. Prowadził szkolenia z obsługi klienta. Koordynator projektów w klubie sportowym. Tancerz Zespołu Ludowego ,,Warszawa" AWF.

Za swoje największe sukcesu uważa wspaniałą rodzinę - Żonę, dwie piękne córki, cudowne rodzeństwo i kochającą Mamę. To wszystko pozwala mu myśleć o sobie, że jest szczęśliwym człowiekiem.

Sportowy sukces to trzykrotny Mistrz Polski w AMP Futbolu, jako zawodnik Husarii Kraków. 4 miejsce na Mistrzostwach Świata i 3 miejsce na Mistrzostwach Europy w AMP Futbolu. Wraz z Jakubem Lewandowskim stworzył unikatowy, autorski program Mowy Motywacyjnej "Budowanie Mistrzowskiego Zespołu", za który w lutym 2019 r. PASJA GDT otrzymała nagrodę Laur Eksperta, a w czerwcu 2019 r. Medal Europejski od Business Centre Club.


Jakub Lewandowski - Trener Mentalny Reprezentacji Polski AMP Futbol, Prezes spółki PASJA GDT, Trener, Coach ICC.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych w Akademii L. Koźmińskiego - "Zarządzanie Ludźmi w Firmie". Absolwent Akademii Mistrzów Treningu GT Mentor, certyfikowany coach biznesowy ICC, akredytowany konsultant Insights Discovery, certyfikowany praktyk NLP.

Swoje bogate doświadczenie oraz unikatowe kompetencje zdobywał w polskich i międzynarodowych koncernach. Autor i współautor unikatowych narzędzi, koncepcji treningów i warsztatów w zakresie strategii prowadzenia firm, zarządzania personelem oraz zarządzania sprzedażą. Prowadzi coaching biznesowy i indywidualne procesy mentoringowe dla top menedżerów oraz szkolenia z zakresu psychologii sprzedaży, przywództwa, zarządzania ludźmi i motywacji. Współtwórca i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. Ekspert biznesowy w TVN BiŚ, TVN24 i prasie branżowej. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach biznesowych i sprzedażowych. Współautor i inicjator projektów rozwojowych prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA. Trener mentalny Polskiej Reprezentacji AMP Futbol.

W 2007 roku uruchomił własny kierunek studiów podyplomowych "Akademia Trenera Biznesu" w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy. Rok później zdobył wyróżnienia w konkursie "Polish National Sales Awards" na Trenera Sprzedaży Roku i tym samym zajął 2 miejsce w Polsce. W 2012 firma PASJA zdobyła nagrodę Firma Przyjazna Klientowi, w 2015 Przedsiębiorstwo Fair Play. W 2017 r. Medal Europejski od Business Centre Club za unikalny projekt studiów podyplomowych "Akademia Menedżera Sprzedaży" oraz nagrodę Inteligentnego Rozwoju za projekty studiów podyplomowych "Akademia Biznesu Rodzinnego - Zarządzanie Firmą Rodzinną" oraz "Akademia Biznesu Polska - Chiny" - październik 2017r. Wraz z Przemysławem Świerczem stworzył unikatowy, autorski program Mowy Motywacyjnej "Budowanie Mistrzowskiego Zespołu", za który w lutym 2019 r. PASJA GDT otrzymała nagrodę Laur Eksperta, a w czerwcu 2019 r. Medal Europejski od Business Centre Club.