To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Organizatorzy

Business Centre Club istnieje od 1991 r. BCC to prestiżowy klub biznesu dla przedsiębiorców i największa w kraju ustawowa organizacją indywidualnych pracodawców. Członkowie Klubu zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych, a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 22 loże regionalne. Do tego wyjątkowego klubu biznesu należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami BCC - klubu przedsiębiorców są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest prezes Marek Goliszewski.


Loża Częstochowska BCC

Największa organizacja przedsiębiorców w regionie częstochowskim, zrzeszająca kilkadziesiąt firm reprezentujących różne branże. Głównym zadaniem Loży i jej kanclerza jest koordynowanie działań BCC na rzecz firm członkowskich w regionie częstochowskim, integracja środowiska przedsiębiorców zrzeszonych w Klubie, inicjowanie współpracy i wzajemnej pomocy, a także wymiana doświadczeń i współpraca z instytucjami otoczenia biznesu. Loża Częstochowska jest ważnym partnerem dla państwowej i samorządowej władzy lokalnej, współdecyduje o rozwoju regionu i warunkach dla przedsiębiorczości. Loża Częstochowska BCC jest inicjatorem wielu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, których zadaniem jest poszerzanie wiedzy przedsiębiorców i umożliwienie im bezpośredniego kontaktu z ekspertami oraz współpracy z instytucjami naukowymi i otoczenia biznesu. Jest promotorem działań o charakterze charytatywny, społecznym i rozwojowym.
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie jest spółką, której głównym celem działalności jest zapewnienie przyjaznych i atrakcyjnych warunków dla rozwoju społeczno - gospodarczego Miasta Częstochowy. Misją ARR jest realizacja działań na rzecz rozwoju polityki gospodarczej w Częstochowie, zgodnie z polityką regionalną Polski oraz Unii Europejskiej. Obszarami działalności Spółki są głównie: przedsiębiorczość, innowacyjność, edukacja, rynek pracy, ekonomia społeczna, a także inwestycje i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Przedmiotem działalności ARR jest realizacja projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości, także społecznej na rzecz społeczności lokalnych poprzez działania edukacyjne, świadczenie usług doradczych, jak i również realizowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Dodatkowo Spółka prowadzi Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (akredytacja Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) oraz Fundusz Pożyczkowy. Zarządzamy Częstochowskim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym, także na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. ARR prowadzi także Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie,  z którego nieodpłatnie korzystają beneficjenci funduszy Unii Europejskiej. Swoją działalność ARR finansuje głównie funduszami unijnymi, łącznie udało się na te cele pozyskać już ponad 100 mln zł. Invest in Częstochowa

Częstochowa to miasto o najlepszych przemysłowych tradycjach, otwarte na biznes i innowacje - nie tylko technologiczne. W 2018 r. Kapituła Forbes'a przyznała Częstochowie I miejsce w rankingu Najbardziej Innowacyjnych Miast. Kierunek działania samorządu wytyczają trzy programy: Teraz Lepsza Praca, Lepsza Komunikacja i Kierunek Przyjazna Częstochowa. Wartość umów w ramach projektów unijnych, na półmetku obecnej perspektywy finansowej UE przekroczyła już 1 miliard 250 milionów złotych, a nakłady firm inwestujących w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenie miasta to ponad 1 miliard 350 milionów. Największą zaletą Częstochowy są wykwalifikowane kadry szkolone we współpracy w tutejszymi pracodawcami.

Mariański Group to polska grupa nowoczesnych podmiotów prawnych, do których należą m.in. Kancelaria Prawno-Podatkowa, firma audytowa oraz outsourcing księgowości. Rozbudowaną ofertę wsparcia biznesu opracowaliśmy z myślą o przedsiębiorcach ceniących swój czas i oczekujących wszechstronnej usługi. Łączymy wiedzę z wielu obszarów, angażujemy specjalistów z rożnych dziedzin, chcąc dopasować dedykowane rozwiązania prawne do aktualnych potrzeb przedsiębiorcy i jego przyszłych planów.

W Mariański Group wierzymy w siłę zespołu, synergię doświadczeń. Wiemy, że to ludzie budują sukces firmy i dlatego pracujemy z najlepszymi. Dla naszych klientów jesteśmy opiekunem, doradcą i partnerem biznesowym. Samo rozwiązanie problemów, które już wystąpiły to za mało. Wolimy przewidywać zagrożenia i zapobiegać negatywnym konsekwencjom poszczególnych decyzji w firmie, mając na uwadze przede wszystkim biznesowe cele klienta. W naszej pracy wykorzystujemy wszystkie dozwolone prawem możliwości poprawy jakości życia naszych partnerów, kładąc szczególny nacisk na poszukiwanie oszczędności & ryzyk finansowych w prowadzonych przez nich przedsięwzięciach. Istotną częścią naszej działalności jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego naszym klientom oraz reprezentowanie ich podczas ewentualnych sporów.

Co jest dla nas szczególnie ważne? Innowacyjność. Renoma. Zaangażowanie. Rozwój osobisty. Ambicja. Powiązanie nauki z praktyką. Wytrwałość w realizacji określonych długofalowych planów. Partnerstwo. Jesteśmy pewni, że tylko pełne zaangażowanie pozwala osiągać mistrzowski poziom w działaniu.