To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja dla uczestników konferencji naukowej "Interwencje w zabytkowych obiektach i zespołach - zasady, możliwości, granice", 17 maja 2021 r.
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Program konferencji

10.00 - 10.30 Powitanie
10.30 - 11.45 Konferencja


Sesja I ZASADY I SYSTEM

Piotr Molski - Przekształcenia zabytkowych obiektów - próba kodyfikacji

Katarzyna Pałubska - Najnowsze dokumenty strategiczne określające zmiany w podejściu do modernizacji zabytków w Polsce

Grzegorz Bukal - Pozwolić odejść, czyli… kiedy interwencja nie ma sensu

Marcin Górski - Ocena oddziaływania na dziedzictwo (OOD) dla obiektów Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Zastosowanie metody OOD w krajowej praktyce konserwatorskiej


11.45 - 12.00 Dyskusja

12.00 - 13.15 Konferencja


Sesja II OBIEKT

Małgorzata Włodarczyk, Marcin Włodarczyk - Kamienica Pod Kruki w Krakowie. Teraźniejszość - nawarstwianie przyszłości

Konrad Szumiński - Granice ingerencji projektowych w formę zabytkowej architektury sakralnej w świetle wybranych przykładów z Europy

Dominika Długosz - Zakres dopuszczalnych interwencji w zabytkowych kamienicach mieszczańskich w przypadku ich adaptacji na funkcje hotelową na przykładzie historycznych kamienic Krakowa

Dorota Sikora - Parki, ogrody i inne formy komponowane zieleni - warunki brzegowe współczesnych interwencji13.15 - 13.30 Dyskusja

14.00 - 15.15 Konferencja


Sesja III MIASTO

Piotr Marciniak - W stronę nowego paradygmatu? Współczesne przekształcenia i granice konserwatorskiej interwencji na przykładzie Poznania

Katarzyna Wiśniewska - Nowe Stare Miasto w Elblągu. Wieloaspektowa interwencja w obszarze zabytkowym

Błażej Ciarkowski - Integralność a granice interwencji w modernistycznych zespołach zabudowy. Analiza przypadku dzielnic uzdrowiskowo-wypoczynkowych w Ustroniu.

Bogusław Szmygin, Andrzej Siwek, Anna Fortuna-Marek - Analiza składowych wartości zabytkowego zespołu miejskiego - podstawa programów i planów konserwatorskich


15.15 - 15.30 Dyskusja

15.30 Zakończenie

Zobacz również:

konferencje