Winter Mountain Camp 2022

31 Stycznia 2022, 16:00 (Poniedziałek) - 5 Lutego 2022, 16:00 (Sobota)

Międzygórze

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin

REGULAMIN OBOZU ZIMOWEGO "Winter Mountain Camp 2022"

1. Organizatorem Obozu Zimowego Winter Mountain Camp 2022 (zwanego dalej "Obozem") jest Fundacja Poland Business Run z siedzibą w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 17/2, 31-137.

2. Partnerem obozu dofinansowującym udział uczestników w obozie jest State Street Foundation.

3. Celem Obozu jest:

 • aktywizacja osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • promocja sportu i rekreacji jako narzędzia wspomagającego rehabilitację i społeczną integrację,
 • zaznajomienie uczestników z tematyką wędrówek górskich, survivalu.

4. Obóz odbędzie się w dniach od 31.01.2022 r. do 05.02.2022 r.

5. Uczestnikami Obozu mogą być wyłącznie osoby spełniające następujące warunki:

- ukończenie 18 roku życia,

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

- zaakceptowanie regulaminu obozu,

- przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności (nie dotyczy opiekuna osoby z niepełnosprawnością),

- dokonanie opłaty za uczestnictwo,

- przedstawienie organizatorowi w formie skanu/ screenu / zdjęcia europejskiego certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19 lub negatywnego wyniku testu wykonanego najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia (test antygenowy lub PCR),

- posiadanie minimalnego wyposażenia na wyprawę, w którego skład wchodzą:

 • odzież turystyczna zimowa: bielizna termiczna, ciepłe spodnie (nieprzemakalne), bluza polarowa, kurtka przeciwdeszczowa/ przeciwśniegowa, 2 pary rękawic, 2 czapki, szalik (może być buff lub chusta), wysokie buty trekkingowe,
 • plecak na wycieczki (20- 25 litrów),
 • latarka czołowa i zapas baterii,
 • termos min. 0,5 l,
 • okulary przeciwsłoneczne lub gogle,
 • krem z filtrem UV min. SPF 30,
 • krem natłuszczający,
 • kijki - trekkingowe z talerzykami śniegowymi dla osób, które ich potrzebują w trakcie wędrówki,
 • raczki lub nakładki antypoślizgowe na obuwie,
 • kubek, komplet sztućców,
 • lekarstwa, które przyjmuje uczestnik (zapas na cały wyjazd),
 • power bank i ładowarkę.6. Uczestnictwo w Obozie jest odpłatne. Opłata za uczestnictwo wynosi 350 zł (opłata dla opiekuna - 450 zł) i powinna być wniesiona w terminie do dnia 14.01.2022 roku poprzez serwis evenea.pl. Brak pełnej opłaty w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Obozie.

7. Opłata może zostać uczestnikowi zwrócona tylko w przypadku, kiedy nie może on wziąć udziału w obozie z przyczyn zdrowotnych na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

8. Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów uczestnictwa w Obozie i obejmuje:

 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie, tj. śniadania i obiadokolacje,
 • opiekę przewodników,
 • ubezpieczenie NNW na obszarze Polski i Czech na czas wyjazdu,
 • atrakcje przewidziane w harmonogramie.

9. Opłata nie uwzględnia:

 • transportu na oraz z miejsca wyprawy,
 • dodatkowego wyżywienia,
 • atrakcji nieprzewidzianych w harmonogramie,
 • zakupów w czasie wolnym.

10. Dokładny program obozu został opublikowany na stronie polandbusinessrun.pl

11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu Obozu lub jego odwołania w przypadku zaistnienia okoliczności, za które organizatorzy nie odpowiadają lub w przypadku realnego zagrożenia zdrowia i życia uczestników.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania obozu w przypadku nie zebrania wystarczającej liczby chętnych. W takim wypadku wszystkim zgłoszonym zostanie oddana opłata.

13. W przypadku większej liczby chętnych, niż przewidzianych miejsc, o uczestnictwie w Obozie decyduje kolejność wpłat oraz ocena dostosowania możliwości uczestnika do warunków Obozu.

14. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczestnika, który samowolnie zdecyduje o braku uczestnictwa w aktywnościach zaplanowanych w harmonogramie Obozu.

15. Organizatorzy Obozu nie ponoszą odpowiedzialności za mienie osobiste uczestników.

16. Uczestnicy Obozu ponoszą odpowiedzialność za spowodowane przez siebie zniszczenia i szkody.

17. Uczestnicy Obozu zobowiązani są do:

 • stosowania się do poleceń organizatorów Obozu,
 • informowania organizatorów o każdorazowym pogorszeniu stanu zdrowia,
 • punktualności na miejscach zbiórek,
 • dbania o bezpieczeństwo swoje i innych Uczestników,
 • wcześniejszego poinformowania o przyjmowanych lekach, stanie zdrowia i uczuleniach,
 • informowania o ewentualnym zamiarze przedterminowego opuszczenia obozu,
 • posiadania minimalnego wyposażenia sprzętowego wymienionego w punkcie 5. niniejszego regulaminu.

18. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu może rodzić konsekwencje w postaci obowiązku przedterminowego opuszczenia Obozu i ew. pokrycia kosztów transportu.

19. Rezygnacja z uczestnictwa w Obozie zgłoszona później, niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem, nie uprawnia do otrzymania zwrotu wniesionej opłaty. Zapis ten nie dotyczy sytuacji wyjątkowych (np. choroba, po okazaniu stosownych zaświadczeń).

20. Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia mu bezpieczny udział w niniejszym Obozie w warunkach zimowych. Dodatkowo uczestnik zobowiązuje się poinformować organizatora o wszelkich kwestiach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na udział w obozie.

21. Ostateczny program dzienny Obozu będzie ustalany przez przewodników z uwzględnieniem warunków pogodowych i możliwości uczestników celem zapewnienia całej grupie bezpiecznego wypoczynku.